– Bekymringen til Norges Fiskarlag skyldes vel at vi ikke har testet hele DAB-nettet til sjøs ennå. Det gjør vi nå, ved hjelp av Redningsselskapet, opplyser Øyvind Vasaasen, avdelingsdirektør for medieutspilling og beredskap i NRK. Han er også leder av DAB-prosjektet.

Norges Fiskarlag krevde nylig at myndighetene må revurdere eller utsette den planlagte slukkingen av FM-båndet. Fiskarlaget påpeker at det ikke er gjort dekningsmålinger til havs for det nye DAB-nettet.

Godt tilbud

– Vi skal gjennomføre fire måleturer nå i sommer og høst, for å teste DAB-dekningen til sjøs, sier Vasaasen i NRK.

Han peker på at man tidlig besluttet å bygge havdekning på DAB, selv om dette ikke har vært noe krav fra myndighetene.

– Vi har etablert tre 24 timers værkanaler på DAB; Vær Sør, Vær Vest og Vær Nord. Ene og alene for å gi bedre service til kystfiskeflåten.

– Jeg mener vi har et veldig godt tilbud på DAB for fiskeflåten. DAB skal dekke havområdet ut til 50 km fra land, det samme som FM-nettet dekker.

Sjekket skipsleia

Han viser også til at de har opprettholdt langbølgesenderen på Ingøy i Finnmark, av beredskapshensyn.

– Vi har selv sjekket DAB-dekningen i skipsleia fra Bergen til Tromsø, fra hurtigruta. Dekningen er meget god hele veien. Vi har også mange andre tilbakemeldinger fra folk som opererer til sjøs, om at det er god dekning.

– Fiskerne har altså ikke grunn til å være bekymret?

– Nei, men jeg har ingen fakta å kunne vise til ettersom vi ikke har målt DAB-dekningen til havs på samme måte som vi har gjort på land. Derfor kan vi ikke i dag si, med to streker under, at det er god dekning til havs.

Ikke et krav

– Etter stikkprøvene vi gjør nå i sommer og høst vil både vi og fiskarlaget får svar på om dekningen er bra nok eller ikke.

– Hvorfor er ikke dette sjekket tidligere?

– Fordi det ikke har vært noen krav fra myndighetene om DAB-dekning til havs.

Vasaasen sier at DAB vil gi langt bedre beredskap, fordi dette nettet er mye mer robust enn FM-nettet.

Ligger fast

Planene om slukke FM-båndet neste år, ligger fast. Overgangen til heldigital radio vil gi langt flere muligheter, muligheter for langt flere kanaler.

Forutsetningen for DAB-utbyggingen har hele tiden vært at FM-nettet skal slukkes, sier han.

– Å holde FM-nettet i drift vil koste rundt 200 millioner kroner i året. Dette er penger vi må bruke på å lage innhold.

– I dag er det ikke økonomi i radiobransjen til å kunne drive to radionett samtidig.

Norge blir ikke alene

Han opplyser at myndighetenes utbyggingskrav er 99, 5 prosent DAB-dekning.

– Vi har nådd 99, 6 prosent. Men det er noen i Norge som ikke kommer til å ha DAB-dekning, og det er et politisk valg som myndighetene har tatt.

Vasaasen bekrefter at Norge er først ute med denne overgangen neste år. Men flere land er på gang, sier han.

– Flere land kommer til å følge etter, sier avdelingsdirektør Øyvind Vasaasen i NRK.