Tromsø Museum – Universitetsmuseet har hatt over 150 000 besøkende i 2015. Det er en fremgang i forhold til 2014 på 2,1 %. Polarmuseet er den klare publikumsvinneren og har hatt det høyeste antall besøk ved museet noen gang. Det er dermed også det mest besøkte museet i Tromsø i 2015.

Tromsø Museum – Universitetsmuseet, som omfatter fire ulike publikumsarenaer, Tromsø Museum, Polarmuseet, MS Polstjerna og Arktisk-alpin botanisk hage, har i 2015 hatt et samlet besøkstall på 150 536.  Det er en økning på 2,1 % fra året før.

- Polarmuseet satte ny besøksrekord i 2015, med totalt 64 674 besøkende, når vi tar med MS Polstjerna, forteller Lena Aarekol, daglig leder for Polarmuseet. Vi hadde 56 474 gjester på Polarmuseet (18,4 % økning fra 2014) og 8 201 på MS Polstjerna (2,8 % økning fra 2014). Dette er det høyeste antall besøk ved museet noen gang og innebærer at Polarmuseet er det best besøkte museet i Tromsø i 2015.

Museets besøkstall viser en enorm vekst siden Polarmuseet ble sammenslått med Tromsø Museum – Universitetsmuseet  i 2010, en økning på hele 81% ved selve Polarmuseet (fra 31 149 gjester i 2009 til 56 474 i 2015).

Foruten i mars har Polarmuseet hatt god økning i besøkstallet hver eneste måned i 2015. Også i sommermånedene kom turistene til museet, og sommerbesøket var 17,1 % større enn året før. Juni ble en rekordmåned med over 10.000 besøkende. Polarmuseet hadde åpent hver dag mellom kl. 11 - 17 i jule- og nyttårshelgen med stor suksess, museet hadde hele 1608 gjester i denne perioden. Det er vekst innen alle besøkskategorier.

- Inntektene fra billettsalg på Polarmuseet og MS Polstjerna utgjorde ca. 1,9 millioner i 2015, og er dermed en vesentlig del av museets budsjett, sier en fornøyd Lena Aarekol i en pressemelding.

- Tromsø Museum har hatt 45 151 besøkende, en nedgang på 18,8 % i forhold til 2014. - Det skyldes bl.a. at vi i 2014 hadde en meget velbesøkt slangeutstilling, som ga ekstraordinært gode besøkstall i 2014, forklarer formidlingsleder Karen Marie Christensen, Tromsø Museum, i pressemeldinga.

Sommerbesøket viste en oppgang på 13,7 %. Det er en fremgang i betalende grupper på 8,5 %, men nedgang i øvrige kategorier.

Arktisk-alpin botanisk hage hadde en økning i besøket på 12,7 % sammenlignet med 2014. Til sammen kom det 40 710 gjester på besøk i hagen i 2015. Mange besøker hagen om det er grått eller godt vær, og det var en økning i besøkstallet for sommeren på 10,3 % i forhold til fjoråret.