Tilsynsrapport sterkt kritisk til behandlingen av psykisk syke ved UNN-avdeling: «Flere av pasientene rapporterte om krenkende, seksualiserte og nedverdigende utsagn»

Artikkelen er over 4 år gammel

Den psykisk syke pasienten ble lagt i belter uten lovlig fattet vedtak. Da vakthavende lege oppdaget det etter seks timer, gjorde legen ingenting.