Gå til sidens hovedinnhold

- Skrinlegg kuttplanene. De setter det psykiatriske helsetilbudet i fare

Artikkelen er over 6 år gammel

Leger og psykologer roper et felles varsku på de sykeste pasientenes vegne.

De er ingen hvem som helst, men en tung faggruppe bestående av leger, overleger og psykolloger som står samlet.  Kuttene truer ikke egne arbeidsplasser. Men de mener kuttene UNN nå planlegger å gjennomføre i psykiatrien er så alvorlige at de truer det psykiatriske helsetilbudet i UNN.

- Direkte usosialt

- Vi ser med stor bekymring på de fremlagte innsparingskravene og konsekvensene av dem. Særlig gjelder dette innskrenkinger i behandlingstilbudet ved nedleggelse av Rus- og psykiatriposten (ROP). Det vil ramme de aller sykeste pasientene. Det er direkte usosialt, sier varatillitsvalgt i Overlegeforeningen PHRK, Erlend Bugge.

Et poliklinisk tilbud eller tilbud på kommunalt nivå vil ikke være tilstrekkelig. 

- Det er en pasientgruppe med behov for et tilbud på sengepostnivå uavhengig av kommunale tiltak og poliklinisk behandling, sier tillitsvalgt i Norsk psykologforening PHRK, Lene Mydland Rasmussen.

Sengeposten ROP gir et tilbud til pasienter med dobbeltdiagnose.

LES OGSÅ: Følelsesladet markering mot UNN-kutt

Bekymringsbrev

Legene og psykologene ved Psykisk helse- og rusklinikk (PHRK) UNN har nylig skrevet bekymringsbrev til sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen og styret i UNN. De mener de økonomiske prioriteringene nå har nådd et nivå som setter det psykiatriske behandlingstilbudet i fare.

- Vi kan ikke sitte stille og se på at dette skjer, sier de.

UNN står overfor store innsparingskrav som følge av UNNs finansieringsplan for bygging av A-fløyen, pasienthotell, Pet-senter og oppussing av Åsgård.

LES MER: UNN må kutte 170 millioner

LES OGSÅ: Vil fryse UNN-investeringer

20 millioner

- For Psykisk helse- og rusklinikken innebærer dette at man for 2015 er pålagt innsparinger i størrelsesorden 20 millioner kroner, sier Bugge.

For å få det til er det foreslått å legge ned Rus- og psykiatriposten eller Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn på Storsteinnes.

I brevet skriver de at kutt vil føre til at behandlingstilbudet blir betydelig svekket, både på kort og lang sikt. De påpeker at nedleggelse av de aktuelle avdelingene vil øre til at kompetanse og funksjoner som er bygget opp over flere år vil forsvinne.

SE OGSÅ: Blir nedringt av pårørende og pasienter

LES OGSÅ: Trues med nedleggelse

LES OGSÅ: - Frykter UNN ser mer på tall enn på menneskeskjebner

Taper terreng

- Innsparingene kommer på toppen av av en flerårig negativ ressursutvikling innen psykiatrien, med blant annet en vesentlig reduksjon i antall sengeposter, sier de.

Sommeren 2012 ble en sengepost med 13 senger ved UNN Tromsø nedlagt som følge av innsparinger.

I brevet påpeker psykologene og legene at tall fra Samdata for Helse Nord i perioden 2009-2013 viser at anvendte ressurser til psykiatrien har hatt en realnedgang i perioden.

- Psykiatrien taper terreng sammenlignet med somatikken. Dette gjelder spesielt psykiatriske sengeposter og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Somatikken prioriteres foran psykiatrien, sier Bugge.

LES OGSÅ: - Barn og unge med psykiske lidelser taper kampen om pengene

- Problemer allerede

I brevet skriver de at de foreslåtte innsparingene må sees i lys av dagens driftsmessige fakta, som i dag viser at man for 2014 har et estimert driftsunderskudd på cirka 6 millioner kroner ved PHRK.

- Allerede i dag har man problemer med å opprette behandlingstilbud innenfor de eksisterende økonomiske rammer, sier de.

LES OGSÅ: Audun Lysbakken krevde svar fra statsministeren

LES OGSÅ: UNN-sjefen mener Norge bruker for lite på helse

Hva sier helseministeren?

Generalsekreteær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, er svært bekymret for de planlagte kuttene ved UNN.

- For et drøyt år siden jublet jeg da jeg hørte statsminister Erna Solberg si at nå skulle det satses på rus og psykisk helse. Regjeringen har gjeninnført den gylne regelen. Men det gjøres ingenting når den brytes. Og det er akkurat det UNN gjør nå, sier Gundersen.

Regjeringen gjeninnførte i januar i fjor «den gylne regelen», som innebærer at rus og psykisk helse skal øke mer enn somatikken i hver helseregion. Det fremkom da helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt sin sykehustale på Rikshospitalet i 2014.

- Jeg deler fullt ut legene og psykologenes bekymring. Det gjør vi i Rådet på vegne av mange pasienter, brukere og pårørende, sier Gundersen. 

Kommentarer til denne saken