Vil ta opp selvmordstall i Tromsø med departementet: – Det er langt mellom politisk retorikk og satsing

I sommer har fem kommunale brukere innenfor rus og psykiatri, tatt sine egne liv. Rådet for psykisk helse er dypt bekymret.