PST la fram sin årlige trusselvurdering tirsdag. Av den går det fram at ekstreme islamister fortsatt utgjør den største terrortrusselen mot Norge. PST vurderer det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge i 2018.

– Personer og grupper inspirert av ekstrem islamistisk ideologi vil være den primære terrortrusselen mot Norge det kommende året. Det vurderes som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep, skriver PST i sin trusselvurdering for 2018.

Men mye av aktiviteten til PST i år vil være å avdekke og bekjempe utenlandsk etterretning mot norske interesser. PST-sjef Benedicte Bjørnland sier flere land har etablert langvarige interesser i Norge, noe som utgjør et stort skadepotensial.

Russisk etterretningsvirksomhet vurderes fortsatt å ha størst skadepotensial.

PST ber også folk, politikere og journalister å være oppmerksom på at utenlandske interesser kan forsøke å påvirke det norske demokratiet.

– Hensikten vil være å etablere kanaler for fordekt påvirkning. De kan påvirke utfallet av politiske prosesser, sier Bjørnland.