NTB: På grunn av sanksjonene som gjør det vanskeligere å operere i Norge, venter Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at russisk etterretning nå endrer metoder.

– Vi ser at Russland tar større risiko. Krigen i Ukraina og sanksjoner har gjort det vanskeligere å hente inn informasjon enn før, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe på en pressekonferanse onsdag.

Hun sier man venter seg like høyt trykk fra russisk etterretning i Norge som før, men at de nå trolig vil endre metodene sine.

– Vi ser særlig for oss mer offensiv bruk av digitale virkemidler, særlig nettverksoperasjoner, og mer bruk av menneskelige kilder. De må kompensere for informasjon de nå går glipp av, sier Moe.

Den assisterende PST-sjefen peker på at sanksjonene blant annet gjør det vanskeligere for russiske etterretningsoffiserer å operere på konferanser og andre fora der de har vært til stede tidligere.

Tar over dronesaker

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tar over etterforskningen av droneobservasjonene i Norge den siste tiden.

Det har vært en klar økning i observasjoner de siste månedene, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe på en pressekonferanse onsdag.

PST skal etterforske dronehendelsene i tett samarbeid med politidistriktene.

Moe understreker at det ikke er nytt med droneobservasjoner rundt kritisk infrastruktur i Norge.

– Det forekommer og i en normal situasjon. Og det er ikke sånn at alle de observasjonene som er meldt inn, er mistenkelige og skal etterforskes videre, sier hun.

Til sammen sju russiske borgere er blitt varetektsfengslet og siktet for droneflyging eller fotografering i Norge den siste tiden.

Sørvest politidistrikt har til nå hatt ansvaret for etterforskningen av droneobservasjonene langs hele den norske sokkelen og ved kritisk infrastruktur.

Om faren for sabotasje

Faren for en reell sabotasjeaksjon mot Norge anslås som større nå enn før krigen i Ukraina, men dette er ikke sannsynlig per i dag, anslår PST.

– Vi mener det i dag ikke er noe som er sannsynlig, men det kan likevel ikke utelukkes i en situasjon med høy spenning og med et trusselbilde som kan endre seg raskt, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe.