Gå til sidens hovedinnhold

Prøvde å hemmeligholde ny undersøkelse om snus og tobakk. Her er den

Artikkelen er over 1 år gammel

Nylig under en internasjonal konferanse på Ullevål i Oslo om snus og tobakk, la forskerne Ingeborg Lund og Janne Scheffels ved Folkehelseinstituttet (FHI) frem de foreløpige konklusjonene i en ny undersøkelse.

(iFinnmark)

[NETTAVISEN]: I en undersøkelse Folkehelseinstituttet ikke ville levere ut, viser det seg at en av tre digger de nye «stygge» snusboksene.

Nettavisen fikk nyss i presentasjonen og tok kontakt med FHI. I to omganger nektet instituttet å utlevere undersøkelsen. Først per e-post, før vi ble tilbudt å få gjenfortalt hovedfunnene gjennom en av de ansatte. Men Nettavisen fikk ikke se presentasjonen.

Det var først etter en innsynsbegjæring at FHI ga etter, og overleverte presentasjonen som ble holdt på den internasjonale konferansen.

Det er totalt gjennomført fire undersøkelser. To ganger med 1.200 ungdommer i alderen 16-21 år, og to undersøkelser med voksne med mer enn 2.500 respondenter.

Flere liker snusboksen

Da helseminister Bent Høie (H) la frem forslaget om de nye snusboksene, var det klart at målet med den grønne fargen og utformingen var å gjøre snusboksene styggere.

– Vi har funnet frem til den fargen som har minst appell og som ikke gir en god følelse i forhold til produktet som er inne i pakningen. Det er en ærlig farge, sa Høie til Nettavisen da forslaget ble lansert.

Forslaget har imidlertid ikke fått helt den responsen helseministeren ønsket seg. Like før snusboksene var klare for å inntre butikkene, fikk de skryt for sitt stilige utseende, og en designstudent uttalte til NRK:

– Jeg vurderer å snuse igjen.

Snussalget har eksplodert

I en sak tidligere i år kunne Nettavisen avdekke at snussalget har skutt i været etter de nye snusboksene kom på markedet.

Den blodferske undersøkelsen som FHI ikke ønsker å publisere før mot slutten av året, gjentar denne kritikken.

På spørsmål om i hvor stor grad du liker snusesken, svarer 30 prosent «veldig mye» eller «ganske mye». For de gamle boksene var tilsvarende andel 20 prosent.

Det er flere som oppgir at pakken deres ikke lengre stikker seg ut, og det er nær sagt ingen forskjell mellom preferanse for utseendet til snueskene.

Flere vil prøve General og Skruf

På spørsmål om de synes snuseskene er «attraktive» var det tidligere mange som sa Nick & Johnny hadde attraktive snusbokser. Nå er de fleste samlet på samme nivå. Men nivået er økt for alle andre merker i undersøkelsen.

For selv om færre sier Nick & Johnnys snusbokser er attraktive, sier flere at de synes General, Lab og Skruf har mer attraktive bokser etter de «stygge» boksene ble innført.

På spørsmål om hvor mange som ønsker å prøve ulike snusmerker, er det en utflating for alle merkene utenom Skruf. Tidligere var det seks prosent som sa de ville prøve Skruf. Nå er andelen oppe på 10 prosent.

– Det er smått komisk at helsemyndighetene ender opp med å designe mer attraktive bokser enn de boksene de ville til livs, sier Geir Hammer som er sjef for Swedish Match Norge. De er den største snusprodusenten i Norge, og lager blant annet General.

– Det er bra at man evaluerer effekten av standardiserte forpakninger. Men det er ingen som har startet å snuse på grunn av fargen på boksen, iallfall ikke før nå, sier Hammer til Nettavisen.

Hammer mener det er bare et spørsmål om tid før helsemyndighetene kommer med nye reguleringer. Fordi denne ikke virket, mener han.

– Nå er det bare å lene seg tilbake og vente på neste «snusfornuftige» regulering, for når reguleringen ikke virker er normalen at det kommer en ny.

Forskerne svarer

Forskeren Ingeborg Lund ved Folkehelseinstituttet mener det er for tidlig å konkludere om virkningen av de standardiserte pakningene.

– Helse- og omsorgsdepartementets formål med tiltaket er, slik vi forstår det, å redusere tobakksindustriens mulighet til å bruke pakkedesign som reklamekanal for å promotere enkeltprodukter. Særlig muligheten for å designe ulike produkter til ulike grupper, spesielt til ungdom, sier hun til Nettavisen.

Når det gjelder økningen i andelen som sier at de liker utseendet på snusboksen sin veldig mye, så mener hun at man skal være forsiktig med å tolke for mye inn i det. Dette er bare ett av mange spørsmål som peker i ulike retninger.

– Hvis man for eksempel ser på andelen som ikke liker utseendet på snusboksen, så har den også økt fra før til etter standardiseringen, sier Lund.

– Har ikke de nye boksene feilet når både snussalget går opp, samtidig som flere liker snusboksen sin?

– Det er for tidlig å si noe om effekten av dette tiltaket, og det blir heller ikke riktig å se på effekter på snus isolert sett. Vi kan ikke i våre tall se noen tegn til økning i omfanget av snusbruk fra 2017 til 2018, og jeg tror heller ikke at noen har hatt forventninger om kortsiktig målbare endringer i bruk, sier Lund.

Kommentarer til denne saken