Prisen for hallen har økt fra 35 til 145 millioner. Nå skal kommunen bruke 1,5 millioner på kunst

– Vi kan ikke bryte loven.