(Nordnorsk debatt)

President Vjateslav Volodin i den russiske nasjonalforsamling vil at Russland sier opp delelinjeavtalen med Norge og bryter fiskeriavtalen i Barentshavet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA.

Det skal angivelig være et svar på at Norge nekter å frakte forsyninger til den russiske bosettingen i Barentsburg. Konstantin Kosatsjev, leder for utenrikskomiteen i det russiske overhuset, har tidligere anklaget Norge for brudd på Svalbardtraktaten «etter at mat til Barentsburg ble stoppet ved Storskog»,

Hensikten er todelt; det ene er å skape et inntrykk gjennom den statlige russiske propagandamaskinen av at Norge lar russere på Svalbard sulte. Og dernest å henvende seg til den norske opinionen. Når det gjengis i norske medier er det dessverre noen nordmenn som er kan lite om Svalbard. De sluker agnet fra Putin-diktaturet.

Vi er vitne til et kapittel i de omfattende russiske hybride operasjonene mot Vesten, med stadig forsøk på påvirkning og trusseldiplomati uten forankring i sannhet og fakta.

Stopp i matforsyninger til øygruppen antas også å være motivet bak det russiske hackerangrepet på Norge nylig.

På grunn av at Norge har sluttet seg til EUs sanksjoner mot Russland etter det voldelige overfallet på et selvstendig naboland, kan Russland ikke lengre frakte maten over grensen ved Storskog, og deretter til Tromsø for omlastning til båt.

Det er imidlertid ingenting som hindrer Russland i å selve frakte forsyninger til Svalbard med båt direkte fra Russland.

Hvis bosettingen i Barentsburg, i all hovedsak gruvearbeidere fra Donbas i Øst-Ukraina, trenger mat så er det altså fullt mulig å få det direkte fra hjemlandet med båt. Det er også mulig å søke dispensasjon fra norske myndigheter for å levere med fly.

I en artikkel i Svalbardposten skriver tidligere redaktør og Svalbardkjenner Birger Amundsen at Russland fyrer løs på Norge med Svalbardtraktaten som ammunisjon.

Amundsen spør hvorfor Russland insisterer på den kronglete og vanskelige veien over grensen via Storskog til Tromsø, for derfra å laste om bord i norske fartøy til Svalbard? Han spør om Russland gjør det i trass, eller som en markering og et ønske om å gjøre Norge til skurk, som en avledningsmanøver.

Svaret er at Russland nå øker med presset, og at forsøkene på å sette inngåtte avtaler og Svalbardtrakten under press intensiveres kraftig. Svalbard er en del av Norge. Vi må stålsette oss og være forberedt på at det kommer mer fra Moskva.