Asbjørn Jaklin

- Du får ingen «dødsliste» av meg

Posten skal frem, het det før. Det er ingen selvfølge lenger. I hvert fall ikke i Nord-Troms. Hvem blir de neste?
Publisert