Gå til sidens hovedinnhold

Politimannen Helge møtte marerittet: - Du kan aldri stå alene når du møter NAV

Artikkelen er over 6 år gammel

Politimannen og familiefaren ble alvorlig skadet i tjeneste. Møtet med NAV holdt på å ødelegge resten av livet hans.

Politimannen og familiefaren ble alvorlig skadet i tjeneste. Møtet med NAV holdt på å ødelegge resten av livet hans.

Etter 5 års kamp med advokathjelp har Helge Horne vunnet alle de avgjørende slagene. Det har imidlertid vært en rystende opplevelse for mannen som ved en rekke anledninger har risikert liv og helse for å beskytte samfunnet.

– Dersom noen for 5 år siden hadde fortalt en slik historie som min, ville jeg ikke trodd på den. Som politimann har jeg vært vant til å stole på systemet. Da jeg ble skadet hadde jeg en forventning om at Nav var noen som som kom løpende for å hjelpe deg, slik vi i politiet iler til når noen er i nød.

Jeg kunne ikke tatt mer feil, sier Helge Horne.

Skadet under flytur

– 25. februar 2010 reiste jeg på tjenesteoppdrag til Irak sammen med en kollega. Vi skulle uttransportere en person som hadde fått avslag på asylsøknadene. I forbindelse med et flybytte i Amsterdam oppsto det trengsel i midtgangen. Da flyplasspolitiet ropte meg frem til utgangen reiste jeg meg forkjært opp og dundret hoddet i hattehyllen over setet. På flyturen videre mot Jordan fikk jeg en kraftig hodpine. Den har jeg ennå, forteller Horne.

– Jeg skjønte ganske raskt at noe var alvorlig galt. Jeg har alltid vært frisk og rask. På vei tilbake fra Irak fikk jeg så store smerter at jeg ble alvorlig bekymret. Etter at jeg var kommet hjem oppsøkte jeg lege. Han ville sykemelde meg, men jeg nektet. Etter noen dager på jobben måtte jeg imidlertid krype til korset. Jeg klarte ikke å fungere skikkelig i arbeidet.

– Jeg ble sykemeldt og skrev en melding om yrkesskade til Nav. Da startet problemene. Det gikk 6–7 måneder før jeg fikk svar. Nav avviste at det var snakk om en skade. De mente dette var sykdom som var oppstått over tid. Jeg ringte og spurte om hvor lang tid de mente jeg hadde brukt på å slå hodet i flytaket. Da innrømte saksbehandleren at det var begått en feil. De hadde trykket på feil knapp under behandlingen av søknaden.

- Kunne ikke rette feilen

– De innrømte feilen, men kunne ikke omgjøre vedtaket – trykke på riktig knapp. Jeg måtte anke på vedtaket som de vedgikk var feil. Jeg skrev anken kjapt og leverte den på Nav–kontoret. Så gikk det 7 måneder uten at jeg hørte noe. Da jeg sjekket viste det seg at de ikke klarte å finne saken. Jeg hadde levert den ved personlig fremmøte, men ingen visste hvor det var blitt av den.. Nå var det gått over ett år, og jeg var ikke kommet en meter fremover, forteller Horne.

– Jeg skrev en ny klage. Da jeg leverte den ba jeg pent om at de måtte forsere behandlingen. Det var jo ikke unaturlig ettersom det var Nav som hadde ansvaret. De hadde feilbehandlet den første søknaden, og rotet bort anken.

– Dette er imidlertid ikke en etat som viser slike hensyn. Det var uaktuellt å gjøre noe  unntak. Jeg måtte skrive en ny anke og stille bakerst i køen som alle andre.

Når saken endelig ble behandlet og avgjort konkluderte de med at jeg var yrkesskadet i ett år. Jeg var altså skadet, men bare i ett år fra jeg har mottatt vedtaket. Forstå det den som kan, sier den tidligere politimannen.

Sendt med sykebil til UNN

– Midt oppe i dette var jeg veldig dårlig. Konstant hodepine og nakkesmerter. Ved 3 anledninger ble jeg fraktet til UNN med ambullanse for intensiv smertebehandling. Jeg var mange ganger på den lokale legevakta for å få hjelp. Det var en situasjon som naturlighvis også preget familien. Jeg kunne ikke lengere stille opp og ta min del av byrdene, og være til stede for ektefelle og barn slik jeg hadde vært tidligere.

– På toppen av dette kom den økonomiske siden. Inntektene mine falt dramatisk, og når dette dro ut over år kom hele familieøkonomien i spill. Den totale belastningen på familien var ekstrem, og samtidig skulle man altså føre en kamp mot saksbehandlere og jurister, sier Horne.

– Jeg klaget på det siste vedtaket og søkte om permanent yrkesskade. Nå skjønte jeg at det var nødvendig å søke advokathjelp, og engasjerte advokat Tore Leiros. Midt oppe i alt som har vært trøblete og trasig med denne saken har samarbeidet med Leiros vært en veldig god prosess. Han har stilt opp hele veien, og altid vært tilgjengelig. En solid støttespiller, sier Horne.

- Etter råd fra advokaten ble det tatt kontakt med nevrolog Trond Stokke i Oslo for å få utredet skaden. Han tok funksjonsrøntgen av nakke og hode.  Utfra bildene stilte Stokke diagnosen: Posttraumatisk nakkeskade. Han konstaterte at det hadde oppstått en konkret og permanent skade.

Fant omfattende skade

Dette ville ikke NAV godta. Ekspertens konklusjon ble bestridt.

– Nå ville NAV ha en egen spesialisterklæring utført av «deres»  lege på UNN. Der tok man også røntgen uten at man i første omgang klarte å finne de skadene som Stokke hadde påvist. Spesialisten var mer opptatt av å lete etter andre forklaringer enn å ta min beskrivelse og tilstand på alvor. Jeg var i elendig form under møtet. I erklæringen står det at jeg var i god form. Det står at jeg har god balanseevne. Under testen holdt jeg på å ramle over skrivebordet hans. Spesialisten mente jeg bare var litt stiv i nakken, og hadde spenningshodepine. Han hadde funnet en opplysning i journalen om at jeg en gang på 90–tallet hadde hatt kink i nakken. Det hører med til historien at røntgenlegene ved UNN på et senere tidspunkt fant den skaden som nevrolog Stokke tidligere hadde påvist, forteller Helge Horne.

Advokat: Alt avhenger av hvilken saksbehandler du får

– Treffer du feil i møtet med NAV og Statens Pensjonskasse kan det velte hele fremtida di. Får du et kjelkete forhold til den saksbehandleren som er satt til å hjelpe deg har du i realiteten ingen sjanse. Det blir en kamp mot vindmøller, og mot tida.

Det sier advokat Tore Leiros, partner og daglig leder i Advokatene Leiros & Olsen AS. De siste årene har firmaet vært engasjert av en rekke enkeltpersoner som har hatt ublide møter med systemet de trodde skulle hjelpe dem ut av en vanskelig livssituasjon.

– Jeg vil understreke at dette slett ikke gjelder i alle sakene. Svært mange saksbehandlere vi møter opptrer helt forbilledlig i møtet med klienter. Det er imidlertid en stor grad av vilkårlighet i dette, og det er veldig problematisk, sier advokaten. - NAV skal representere sikkerhetsnettet ditt om du settes ut av arbeidslivet enten det er for en periode eller på varig basis. Når du opplever at sikkerhetsnettet rakner får det dramatiske konsekvenser for både deg selv og familien rundt deg. Ingen fortjener å få avslått eksistensielle rettigheter på grunn av manglende oppfølging, vilkårlighet, slurv eller personlige motsetningsforhold, sier Leiros.

Ingen A4–skade

– Problemene oppstår gjerne når saken din ikke er helt A4. Har du mistet en arm er det på mange måter greit. Alle kan se at armen er borte, og det finnes gjerne en veldig klar årsakssammenheng. I Helges tilfelle er det ikke så enkelt, og det har hatt betydning for de problemene han har støtt på, mener Leiros.

– Både NAV og Statens Pensjonskasse stilte seg i utgangspunktet skaptiske til at hendelsen han hadde vært utsatt for på flyet kunne ha påført han så store skader. I Statens Pensjonskasse forela de saken for sin medisinske rådgiver. Legen - som er en meget erfaren og anerkjent spesialist - konkluderte med at det var en sannsynlig sammenheng, og dermed fikk Helge i første omgang den støtten han skulle ha. NAV engasjerte imidlertid en egen spesialist. Han kom til en annen konklusjon, og det var denne NAV la til grunn for den videre saksbehandlingen. Denne erklæringen fikk også Statens Pensjonskasse tilgang til, og nå valgte også de å lene seg på denne i stedet for å legge vurderingen fra sin egen lege til grunn.

- Synset om skadeårsak

– Spesialisterklæringen fra UNN var imidlertid fundamentert på synsing på et vesentlig punkt. Nevrologen «mente» at sammenstøtet med flytaket neppe kunne påført Horne en slik skade, og lette isteden etter andre forklaringer. En hypotese han kom opp med var spenningshodepine. Nevrologen har imidlertid ikke spisskompetanse på mekanikk. På dette feltet er han legmann. Vi engasjerte en ingeniør som rekonstruerte hendelsen og la frem en beregning som viste at Horne kunne vært utsatt for store nok belastninger i sammenstøtet til å gi ham slike plager. Med dette som grunnlag ble det utarbeidet enda en spesialisterklæring, som konkluderte med sammenheng og som ble lagt til grunn for Helges rettigheter.

– Konklusjonen i UNN-erklæringen var åpenbart feil. Denne feilen holdt på å velte hele saken for Horne. Dette viser hvor smal denne stien er, sier Leiros.

– I noen saker ser vi at det ikke settes inn nok ressurser fra NAV til at saksbehandleren får gått tilstrekkelig i dybden til at saken blir belyst. I noen tilfeller bruker man derimot store ressurser etter at første vedtak er truffet, og for å forsvare sin egen opprinnelige saksbehandling, sier advokaten

Tok ut søksmål

Leiros er imidlertid mest kritisk til Statens Pensjonskasse.

– At Statens Pensjonskasse nektet å legge til grunn vurderingen fra egen lege medførte store økonomiske konsekvenser for Helge og familien over lang tid. De forholdene som ble avgjørende for saken lå klart i dagen i hele denne perioden, og tvilen kunne vært eliminert på kort tid. Isteden føyet man spott til skade med ørkesløse og gjentagende imøtegåelser. Først 2 år etter at egen lege hadde fastslått årsakssammenheng mellom yrkesskaden og plagene - og søksmål var inngitt - gjorde Statens Pensjonskasse opp for resten av tapet som var lidt i denne perioden. Da hadde resttapet oversteget flere hundre tusen, sier Leiros.

- NAV bør gå gjennom egene rutiner

Helge Horne er nå snart i mål med hele prosessen. Han understreker at det lokale NAV–kontoret i Balsfjord har gjort en god jobb, og behandlet han med respekt og medmenneskelighet. Problemene har oppstått i møte med NAV–forvaltning. Han mener etaten bør gå gjennom sine egene rutiner for saksbehandling og rette et større fokus mot sin egen rolle som hjelper.

– Det bør ikke være slik at man leter med lys og lykter etter muligheter for å avslå en søknad.

– For 5 år siden så jeg på NAV som et hjelpeapparat. Men NAV ble en motstander som har gjort sitt ytterste for velte saken min. Etter at de hadde fått et overveldende dokumentasjon kom det siste halmstrået: En saksbehandler mente at det som plaget meg kunne være restene av en gammel bihulebetennelse. Dette kom altså ikke fra en lege, men fra en saksbehandler i Nav, sier Horne og blar i den tykke ringpermen med flere hundre sider dokumenter om saken.

– Til slutt var dokumentasjonen overveldende. En haug med rapporter og erklæringer som entydig viste at jeg hadde blitt utsatt for en varig skade under flyturen i 2010. Det eneste NAV hadde å støtte seg til var spesialisterklæringen fra UNN som konkluderte med at jeg hadde en kink i nakken som ikke kunne knyttes til den konkrete hendelsen. I sommer, 4,5 år etter flyturen til Irak, kom endelig konklusjonen om at jeg hadde pådratt meg en permanent yrkesskade etter hendelsen i 2010.

– Det ble også gjort en arbeidsevnevurdering. Konklusjonen var at jeg hadde null arbeidsevne igjen. Permanent hundre prosent ute av arbeid. NAV – forvaltning har avgjort at jeg er arbeidsudyktig resten av livet. Man skulle tro at det var punktum for prosessen, men så enkelt er det ikke. Etter dette har jeg vært nødt til å søke det samme organet om uføretrygd. Nav skal nå bruke 4–8 måneder på å vurdere om personen som de allerede har klassifisert som hundre prosent ufør, skal få innvilget uføretrygd. Det er et eventyr, sier Horne

Sjanseløs uten advokathjelp

– Hvordan tror du at dette hadde gått dersom du ikke hadde engasjert advokat.

– Veldig dårlig. Jeg hadde garantert tapt sakene og blitt overkjørt av NAV og Statens Pensjonskasse.  En vanlig kvinne eller mann er sjanseløse mot dette systemet.

– Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det ikke er slik det skal være, og det er grunnen til at jeg har ønsket å fortelle historien min. Jeg er det man gjerne kaller for resurssterk, og klarte å mobilisere mot de kreftene som ville kjøre meg ned. Hva med de som ikke har dette utgangspunktet. Det er mange i samfunnet som ikke mestrer å skrive et offentlig brev. Hvordan skal de klare seg i møtet med denne etaten, spør Helge Horne.

Nordlys har bedt NAV, Statens Pensjonskasse og UNN om å kommentere uttalelsene fra Horne og hans advokat. I en e-post til oss skriver avdelingsdirektør Lis Østerbø i NAV Forvaltning Troms følgende:

- På generelt grunnlag kan man si at saker som gjelder godkjenning av yrkesskade ofte er komplekse og tar langt tid. Spesielt gjelder dette skader som gjelder nakke/skulder/rygg og smertesyndrom. Vi har klare retningslinjer for innhenting av medisinsk dokumentasjon og det kan være aktuelt å innhente erklæringer fra flere leger dersom saken er kompleks. NAV forvaltning Troms har ikke avtaler med noen bestemte leger når det gjelder denne typen erklæringer. De ulike avdelingene på Universitetssykehuset i Nord-Norge er de som primært benyttes. Dersom andre, eks. vis advokater eller forsikringsselskap, innhenter erklæringer fra andre leger, så vil disse også kunne være med på å belyse saken.  

Godkjenning av yrkesskade har ikke har noen direkte sammenheng med om en bruker har rett til andre ytelser fra NAV. Dersom en bruker er arbeidsufør pga. sykdom vil vedkommende kunne ha rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og ev. uføretrygd uavhengig av godkjenning av yrkesskaden. En ev. godkjenning vil i hovedsak kun få betydning for størrelsen på ytelsene. En søknad om uføretrygd er f. eks. ikke avhengig av om yrkesskaden er godkjent eller ikke. De medisinske opplysninger som ligger i yrkesskadesaken kan imidlertid være relevante når en søknad om uføretrygd skal behandles. 

NAV beklager at noen saker dessverre tar lang tid å avklare. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre interne rutiner og vår arbeidsmetodikk. Når saksbehandlingen er avhengig av eksterne parter kan det være vanskelig å beregne den totale saksbehandlingstiden. De siste årene har NAV Forvaltning Troms overholdt NAV sine interne saksbehandlingsfrister for denne type saker"

Kommunikasjonsdirektør Skjalg Engebø i SPK skriver: "Vårt eneste mål i  alle saker er at de skal få en riktig løsning. Av og til innebærer det at saksbehandlingen tar tid. Enkeltsaker kommenterer vi som hovedregel ikke, derfor kan jeg ikke gå inn i denne konkrete saken"

UNN har ikke hatt noe ønske om å kommentere opplysningene i saken.

Kommentarer til denne saken