Først sa hun nei til å bli ordførerkandidat. Nå har hun snudd: - Jeg har ingen skjult agenda

Anne Berit Figenschau vil unngå bråk ved å lansere sitt ordførerkandidatur så tidlig som mulig.