Opposisjonen i Tromsø reagerer kraftig: - Fordeler alt til seg selv

Erlend Svardal Bøe mener Tromsøs nye styre skviser opposisjonen.