De suste inn i kommunestyret. Nå får de fritak: - Uforholdsmessig vanskelig å utføre vervet

Både Sandra Borch og Torgeir Knag Fylkesnes ble krysset inn i kommunestyret. Nå får de forståelse for at de ikke kan prioritere oppdraget.