De største bygdene fikk ingen inn

- Dette var ikke bra, sier ordfører Fred Ove Flakstad.