Arbeiderpartiet om sin egen rolle i forhandlingene: - Vi må være klar over at vi ikke har 40 prosents oppslutning lengre

Arbeiderpartiet har mistet en tredel av velgerne sine de siste fire årene. Det får betydning i forhandlingene.