Vedtak i fylkestinget nå: Slik vil de at eierskapet i Troms Kraft skal bli

Fylkespolitikerne var uenige i mye, i alle fall enige om én ting: Tromsø kommune må ikke bli majoritetseier i Troms Kraft.