Sp kan gå både til høyre og venstre

Ingen snarlig avklaring på hvem som blir historiens første ordfører i den nye kommunen Senja.