Da vannskuterforskriften ble skrotet av regjeringen i fjor, ble det møtt av både jubel og fyrop. 

Jubel fra de mange vannskuterentusiastene som endelig fikk bruke farkostene sine fritt, mens protestene kom fra kystkommuner som fryktet bråk, spetakkel og villmannskjøring i skjærgården.

Mange kommuner ønsket ta å ta i bruk lokale forbud mot vannskuter. Men disse fikk en kald skulder fra samferdselsdepartementet. Avisa VG skrev at departementet hadde sendt en instruks til kystkommunene om at det ikke var anledning til å innføre lokale forbud mot vannskuter.

Men dette har vist seg ikke å stemme. Kommunene har nå muligheten til å forby vannskutere lokalt.

Miljø og friluftsliv

– Den sentralt fastsatte forskriften om vannskutere ble opphevet i 2017, og vannskutere skal nå i utgangspunktet behandles på lik linje med andre fritidsfartøy. Kommuner kan imidlertid regulere vannskutere særskilt gjennom lokale forskrifter, men forutsetningen for eventuelle lokale forskrifter er at dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø og friluftsliv, sier statssekretær i samferdselsdepartementet, Brage Baklien (Frp), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han presiserer at en slik regulering må stå i et rimelig forhold til de byrdene brukergruppen påføres.

– Dette må vurderes konkret knyttet til de aktuelle farvann i den enkelte kommune, og det er opp til kommunene selv å påse at eventuelle reguleringer av bruk skjer innenfor de rammer som følger av regelverket, sier Baklien.

Vanskelig forbud

Flere kommuner har forsøkt å innføre lokale forbud mot vannskuter, men så langt har det vist seg vrient. Blant disse er Oslo kommune, Hitra kommune og Færder.

Sistnevnte er en sammenslåing av flere øykommuner i Vestfold, blant annet Tjøme og Nøtterøy, som begge var tydelige på at de ønsket lokale vannscooterforbud. Ordfører i Færder kommune, Roar Jonstang, sier de vil ta saken opp igjen i kommunestyret til høsten.

– Mesteparten av skjærgården vår er nasjonalpark, og der er det allerede et totalforbud mot vannscooter. Men vi opplever stadig brudd på forbudet. Nå til høsten skal vi ta saken opp igjen i kommunestyret, sier Jonstang.