Sonderer til begge sider: - Vi har et ansvar overfor velgerne for å se om vi kan få til et nytt styre

Sp møter sine friere på løpende bånd. Høyre tror på løsning om byvekstavtalen.