Josefsen mener at det er sannsynlig at Finnmark kan ende opp i samme situasjon som Ukraina er i nå: med uidentifiserte soldater i en lavintensitetskonflikt, ifølge NRK Finnmark.

Han tror at en konflikt kan brukes som påskudd til å okkupere deler av Finnmark.

– Så bruker man okkupasjonen som et pressmiddel mot norske myndigheter for å nå politiske fordeler, sier han.

– Må bygges ut

I en artikkel Befalsbladet har publisert, skriver Josefsen at utfordringen ved en slik konflikt vil være å få støtte fra Nato, fordi konflikten vil bli sett på som ikke viktig nok. Dette gjelder spesielt om situasjonen er spent ellers i Europa.

Redaktøren stiller spørsmål ved om Hæren og Heimevernet i dag er i stand til å trappe opp godt nok til å takle en slik konflikt med Russland. Han mener at Hæren må bygges ut for å oppnå dette.

– Målet må være å få utløst paragraf fem. Jeg skulle ønsket meg en hær som hadde vært mere mobil over store distanser, også der sivile installasjoner som veier, jernbaner og kaier ikke fungerer, sier Josefsen til NRK.

Les også: Klar beskjed på årsmøtet: – Rust opp Finnmark

Svartmaling

Daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, sier til statskanalen at Josefsens uttalelser bidrar til en svartmaling av det reelle trusselbildet.

– Det finnes store, relevante forskjeller på Russlands handlinger i Ukraina, og hva Russland kan tenkes å foreta seg overfor Norge. Vi har en historisk fredelig grense med dem - og det må ligge til grunn for valgene vi tar, sier hun.

Hun understreker at det er viktig at Norge ikke driver en politikk som kan føre til selvoppfyllende profeti, som innebærer at vi på grunn av frykten for angrep trapper opp og dermed øker sjansene for at nabolandet ønsker å angripe oss.

– Selv om jeg tror jeg forstår tankegangen bak, mener jeg premisset er feil. En slik opptrapping øker potensialet for svært risikable misforståelser, sier hun.