Disse ordførerne i Troms gir seg

Artikkelen er over 5 år gammel

Mens 15 ønsker gjenvalg.

DEL

Et flertall av ordførerne i Troms ønsker å ta gjenvalg. Men noen takker av etter bare fire år.

Det viser en rundspørring som Nordlys har foretatt blant ordførerne som var til stede på Fylkesmannens årlige januarsamling for ordførere.

Politikere kommer og går, mens byråkratiet består. Årets januarsamling med ordførerne er trolig den siste kvelden med denne ordførergjengen. Etter høstens kommunevalg, vil mange av dem være byttet ut. 15 ordførere ønsker gjenvalg, mens seks ordførere har trukket seg frivillig ved at de ikke tar gjenvalg. Et par av ordførerne var ikke til stede, og fire svarte at spørsmålet om gjenvalg ikke var avklart eller at de ikke hadde bestemt seg.

- Neste høst har jeg vært ordfører i 12 år. Det holder for meg, sier ordfører Odd Arne Andreassen i Tranøy kommune.

Blir pensjonist

Erling Bratsberg (Sp) i Lavangen erklærte overfor Nordlys at han ikke tar gjenvalg.

Det samme gjelder Paul Dahlø (Ap), ordfører i Sørreisa og tidligere fylkesrådsleder i Troms.

- Alderen har innhentet meg, jeg skal bli pensjonist, sier Dahlø.

Heller ikke Randi Lillegård (Ap) i Dyrøy kommune tar gjenvalg.

- Jeg har takket ja til å bli partisekretær i Troms Arbeiderparti, sier Lillegård til Nordlys.

Fra før av er det kjent at Lidvart Jakobsen (Ap) har trukket seg som ordfører i Nordreisa. Mens Ronny Grindstein (Sp) i Gratangen, Ole-Johan Rødvei (H) Balsfjord, Bjørn Inge Mo (Ap) i Kåfjord, og Christin Kristoffersen (Ap), lokalstyreleder på Svalbard alle er usikre.

Kan vrakes

I mange kommuner er partiene ikke ferdig med nominasjonsmøtene sine. Det kan teoretisk tenkes at noen av ordførerne også kan bli vraket av sine egne partier i nominasjonsprosessen lenge før valget. Men det skjer veldig sjelden når det er snakk om kommunepartiets aller fremste tillitsvalgte som allerede sitter i ordførerstolen.

Derimot er det langt mer vanlig at noen av ordførerne som ønsker gjenvalg, blir vraket av velgerne på valgdagen, og opposisjonen overtar ordførermakta. Slik meningsmålingene har utviklet seg, kan det bli politisk skifte i flere kommuner.

ROBEK truer

Fylkesmann Bård M. Pedersen mente den i særklasse største utfordringen i tida framover, er kommunereformen.

I sin tale til fylkets ordførere og rådmenn oppsummerte han at kommunene også hadde store økonomiske utfordringer som må løses. Mange kommuner har stor gjeld og store pensjonsforpliktelser. Fire kommuner i Troms er allerede på ROBEK-lista; Torsken, Nordreisa, Storfjord og Lenvik. Kvæfjord hadde underskudd både i 2012 og 2013, og er nærmest stupet. Gratangen, Tranøy og Karlsøy hadde underskudd i 2013.  Kriteriet for å bli innmeldt på ROBEK-lista, som innebærer at kommunenes ønsker og prioriteringer kan bli overstyrt av fylkesmannen, er at et eventuelt underskudd ett år, må dekkes inn i løpet av de to påfølgende årene. Hvis ikke er det ROBEK.

«Svært restriktiv»

Fylkesmannen viste til at flere kommuner har varslet at de vil sende inn forslag til nye skuterløyper, hvis lovendringen i motorferdselloven blir vedtatt.  Pedersen påpekte at fylkesmannen rolle er å veilede kommunene, gjøre lovlighetskontroll og bidra til at kommunene holder seg innenfor rammene av regelverket. Og fylkesmannen er klageinstans på vedtak fattet av kommunen, og vil uttale seg på vegne av sårbare arter og sørge for rettssikkerheten til naturen.

- Vi vil allerede nå varsle en svært restriktiv holdning til at villmarkspregete områder med viktig biologisk mangfold og friluftsliv tas i bruk til fornøyelseskjøring med snøskuter, sa fylkesmann Bård M. Pedersen.

Navn og partiVervKommuneGjenvalg?
Ole-Johan Rødvei (Høyre)OrdførerBalsfjord  Ikke avklart
Arne Nysted (Ap)OrdførerBardu  Ja
Guttorm Nergård (Venstre)OrdførerBerg  Ja
Randi Lillegård (Ap)OrdførerDyrøy  Nei
Ronny Grindstein (Sp)OrdførerGratangen  Ikke avklart
Marianne Bremnes (Ap)OrdførerHarstad  Ja
Dag Brustind (Høyre)OrdførerIbestad  Ja
Hanny Ditlefsen (Felleslista)OrdførerKarlsøy  Nei
Torbjørn Larsen (Ap)OrdførerKvæfjord  Ja
Jan Helge Jensen (Kystpartiet)OrdførerKvænangen  Ja
Bjørn Inge Mo (Ap)OrdførerKåfjord  Ikke avklart
Erling Bratsberg (Sp)OrdførerLavangen  Nei
Geir-Inge Sivertsen (Høyre)OrdførerLenvik  Ja
Sølvi Jensen (Ap)OrdførerLyngen  Ja
Helene Rognli (Høyre)OrdførerMålselv  Ja
Lidvart Jakobsen (Ap)OrdførerNordreisa  Nei
Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp)OrdførerSalangen  Ja
Torgeir Johnsen (Kystpartiet)OrdførerSkjervøy  Ja
Einar Aune (Høyre)OrdførerSkånland  Ja
Sigmund Steinnes (Ap)OrdførerStorfjord  Ikke til stede
Paul Dahlø (Ap)OrdførerSørreisa  Nei
Fred Ove Flakstad (Ap)OrdførerTorsken  Ikke til stede
Odd-Arne Andreassen (Ap)OrdførerTranøy  Nei
Jens Johan Hjort (Høyre)OrdførerTromsø  Ikke til stede
Anni Skogmann (Frp)Varaordf.Tromsø  Ja
Øyvind HilmarsenByrådsleder TromsøJa
Knut Werner Hansen (Ap)Fylkesordfører Karlsøy  Ja
Christin KristoffersenLokalstyrelederSvalbardIkke avklart

Artikkeltags