Rådmann granskes for å ha gitt millionoppdrag til sønnens firma

Kontrollutvalget i Lenvik vedtok rett før påske å granske forholdene. Saken er satt opp på et ekstraordinært møte 2. mai.

Kontrollutvalget i Lenvik vedtok rett før påske å granske forholdene. Saken er satt opp på et ekstraordinært møte 2. mai. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Rådmannens stab inngikk kontrakten og sto for forlengelsene. Det til tross for at rådmannens sønn har vært involvert i virksomheten, avdekker Kommunal Rapport.

DEL

Kontrollutvalget og kommunerevisjonen i Lenvik gransker en kontrakt som har gitt selskapet Visit Senja AS (tidligere Slåttebakken Helse og Anders Hanssen photography) nærmere 15 millioner kroner på 3,5 år, skriver Kommunal Rapport.

Bakgrunnen er kommunerevisjonens egne undersøkelser, samt Kommunal Rapports arbeid med saken.

Kontrakten gjelder rusomsorg for én ung mann. Den ble gitt som en direkte anskaffelse.

Anbudsekspert Marianne Dragsten mener det kan være snakk om en ulovlig direkte anskaffelse. Kommunen svarer at dette får stå for Dragstens regning.

Revisjonen reagerer på at et selskap med én ansatt, registrert med foto som formål, fikk utbetalt 3,3 millioner kroner i 2015 og 6,4 millioner kroner i 2016 for heldøgns rusomsorg for én person. Revisjonen vil også vite om kommunen har fulgt reglene for offentlige anskaffelser.

Vant over store aktører

I september 2013 sendte rådmannens stab ved innkjøpssjefen et brev til fem firma og ber om tilbud på heldøgns botilbud for en ung mann. Den unge mannen har rusproblemer og flere alvorlige diagnoser, ifølge brevet. Kontrakten er kortvarig; kun fram til nyttår.

I kamp mot store og tunge aktører innen rusomsorgen, vinner det lokale selskapet Slåttebakken Helse det kortvarige tilbudet.

Rådmannens stab inngikk kontrakten og sto for forlengelsene. Det til tross for at rådmannens sønn har vært involvert i virksomheten. Selskapet har ikke hatt tilsyn, til tross for at det ifølge kommunens rutiner skal føres tilsyn med private helse- og omsorgsforetak to ganger i året.

Ønsker ikke å kommentere habilitet

RÅDMANN: Margrethe Hagerupsen hevder hun ble erklært inhabil i 2013.

RÅDMANN: Margrethe Hagerupsen hevder hun ble erklært inhabil i 2013. Foto:

Rådmann Margrethe J. Hagerupsen sier til Kommunal Rapport hun ikke har hatt noe med saken å gjøre. 

«Jeg har forholdt meg til den situasjonen som jeg beskriver. Jeg vet ikke grunnen til at det ble utvalg for helse- og omsorg, og ikke en settekommune som håndterte sakene, og har heller aldri spurt om det. Ut over dette ønsker jeg ikke å diskutere min inhabilitet, og heller ikke den saken som har ført til min habilitet. Jeg kjenner heller ikke saken.», skriver rådmannen.

Kommunal Rapport har også bedt rådmannen besvare hvorvidt hun noen gang har diskutert oppdragene med sønnen sin, og når hun meldte seg inhabil skriftlig første gang. Vi har også spurt om hun forstår at mange reagerer på at et firma der rådmannens sønn er involvert, fikk en så stor kontrakt uten reell konkurranse. Disse spørsmålene har ikke rådmannen besvart.

Lenviks ordfører Geir-Inge Sivertsen (H) har full tiltro til rådmann Hagerupsen.

– Disse sakene er håndtert på en tilfredsstillende måte, og slik jeg er kjent med at du er informert om, gjennom samtaler med ansvarlig kommunalsjef og politisk ledelse på det aktuelle ansvarsområdet. Jeg har ingen grunn til å reflektere over hvor rådmannens sønn jobber. Jeg kan ikke se at denne saken handler om absolutt inhabilitet, og har derfor ingen ytterligere kommentarer, sier ordføreren til Kommunal Rapport.

Artikkeltags