Ny telling ga samme resultat, men valget er ikke avgjort: - Åpenbart at denne feilen kan ha hatt avgjørende betydning

Marginene er ørsmå. Departementet skal avgjøre om for tidlig stenging av et stemmelokale er grunn til å gjennomføre omvalg.