Troms og Finnmark slås sammen, og Viken-regionen blir en realitet. Det er klart ettersom KrF og regjeringen er enige om regionreformen, ifølge Aftenposten.

Nordområdene, integrering og næringspolitiske virkemidler er blant de oppgavene som vil bli overført fra staten til regionene, etter det avisen kjenner til.

En avtale mellom KrF og regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre blir lagt fram på Stortinget klokken 16 mandag.

Finnmark har nektet å slå seg sammen med Troms og har håpet at KrF ville snu slik at det ikke lenger ville være flertall for tvangssammenslåingen. Nå kan dette håpet være ute.

Uvissheten rundt sammenslåingen i nord har ført til at også prosessen om å slå sammen Østfold, Buskerud og Akershus til regionen Viken har blitt lagt på is.

Oppgavene avgjør

Både tilhengere og motstandere har ventet på hvilke oppgaver de nye regionene skal få tilført. I vår vedtok Stortinget at en liste med oppgaver må legges fram innen 15. oktober. Mange hadde sett for seg en dragkamp i Stortinget om disse i høst, men nå kan det se ut som om det har blitt flertall på bakrommet.

Et slikt flertall kan parkere både forsøket på å oppheve sammenslåingene og avklare oppgavespørsmålet, før Stortinget rekker å starte behandlingen av nye forslag.

Pillen sukres

Ifølge Aftenposten får den nye regionen bestående av Troms og Finnmark et betydelig større ansvar og en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring av norsk nordområdepolitikk. En forutsetning for en slik overføring av ansvar er at Finnmark og Tromsø slår seg sammen.

I tillegg til en rekke andre oppgaver som blir overført til regionene, skal flytting av flere etater utredes nærmere. I tillegg må flere direktorater avgi ansvar og myndighet på flere områder til regionene.

Harde fronter

Senterpartiet har vært sterkt kritisk til regionreformen. Partiet har trukket fram store avstander, fylkeskommunens ansvar for arealforvaltning og det grenseoverskridende samarbeidet med Russland helt ned på lokalpolitisk nivå som argumenter for å droppe å slå sammen Troms og Finnmark.

Regjeringspartiene har imidlertid pekt på at større regioner vil styrke kompetansemiljøene – til beste for innbyggerne. Derfor går det en nedre grense for hvor få innbyggere et fylke kan ha, og Finnmark ligger langt under, lyder argumentasjonen.

KrF, Venstre, Frp og Høyre har den siste tiden forhandlet om en løsning på regionreformen.

Sp om regionreformen: Arroganse

KrF og regjeringen er enige om regionreformen. Senterpartiet mener reformen er tidenes sentraliseringsprosess og betegner det som arroganse overfor folk.

– Nå skal landet sentraliseres, at KrF er med på dette er nesten utrolig, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etter at det er kjent at regjeringen og KrF mandag ble enige om regionreformen.

– Nå skal fylkes legges ned og tjenestene og beslutningene flyttes enda lenger unna folk. Dette er et av de største sentraliseringstiltakene vi har sett i Norge noen gang, sier Vedum.

Han mener folk ikke vil merke noe i hverdagen til de nye oppgavene KrF og regjeringen flytter til regionene. Han mener folk kun vil merke at det blir økte avstander.

– Den store taperen i dag er folket, alle de som bor rundt om i landet vårt. Regjeringen og KrF har bestemt seg for å ikke bry seg om den folkelige motstanden. De ignorerer bare folkeavstemningene. Folket er blitt oversett, overprøvd og overkjørt. Det er en enorm arroganse regjeringen og KrF nå viser, avslutter Vedum.

Moxness: Udemokratisk

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er en tragedie at befolkningen som berøres av regionreformen ikke blir lyttet til.

– Vi støtter flere oppgaver ut i fylkene, men det kunne vi gjennomført uten udemokratiske tvangssammenslåinger, sier Moxnes.

Rødt-lederen reagerer på at regionreformen avgjøres på bakrommet mellom regjeringspartiene og KrF.

– Først ble kartet tegnet opp i blinde, før man visste hvilke oppgaver de nye fylkene skulle få. Når dette til slutt avgjøres i det skjulte, går det fra vondt til verre. Jeg synes det er feigt og udemokratisk.

Moxnes understreker at Rødt kommer til å foreslå reversering av alle tvangssammenslåinger så fort saken kommer til Stortinget.

Gjennom regionreformen foretas den største desentraliseringen siden fylkene ble opprettet, ifølge næringsminister Monica Mæland (H).

Hun var til stede da KrF, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre la fram en avtale om de nye regionenes oppgaver mandag.

– Jeg er glad og fornøyd med at vi får avklart en situasjon mange har følt som ganske usikker, sa Mæland.

Hun minnet om at fylkene skal være slått sammen 1. januar 2020 og at det dermed bare er tiden og veien igjen for fylkene.

Statsråden minnet også om at reformen flytter makt fra staten til fylkeskommunene, men at man ikke gir fylkeskommunene makt til å overstyre kommunene.

Hun varslet at det mandag var for tidlig å si noe om «penger og mennesker» i forbindelse med sammenslåingen, men at oppgavemeldingen som varslet kommer 19. oktober.