iFinnmark: Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, sier til NRK at de ikke ønsker å gjennomføre sammenslåingen uten at Finnmark deltar. Samtidig sier Mæland at det var akkurat det de ble enige om i et møte 8. mai i år.

– Jeg oppfattet det slik i møtet at fylkesrådet i Troms ville gjennomføre alene, selv om ikke Finnmark ville delta, sier Mæland til rikskanalen.

Ikke enige

Ørnebakk har derimot et helt motsatt inntrykk av utfallet av det samme møtet som Mæland omtaler:

– Vi var ganske tydelige på at vi ikke var komfortable med den situasjonen at Troms skulle lede prosessen videre. Vi oppfattet tydelig at Mæland skulle ta ansvar. Det var ikke vårt ansvar å drive det her videre, sa hun, sier Ørnebakk til NRK.

Den 10. august skal det holdes ekstraordinært fylkesting i Troms, og fylkesrådet kommer da til å anbefale å si nei til å delta i fellesnemnda inntil Finnmark har valgt sine representanter.

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, oppfatter Troms sitt standpunkt som en solidarisk handling, og mener at den siste utviklingen i saken er bra for Finnmarks del.

– Ut fra vårt perspektiv er det bra at Troms sender det signalet at de ikke tar på seg ansvaret Mæland har pålagt dem med å skulle lage fellesnemnd alene. For vår del er dette veldig bra, sier Vassvik.

Les også: Senterpartiet ber Monica Mæland forklare seg: – Hun vil ikke svare på hva som gjør Finnmark for lite

– Solidarisk handling

Hun sier at hun ikke har hatt noen kontakt med Ørnebakk om saken den siste tiden, og var derfor ikke klar over den nye vendingen i saken før det kom ut i mediene.

– Jeg vet ikke om det er deres intensjon å være solidarisk med Finnmark i denne saken, men det er slik jeg oppfatter det som skjer nå. De støtter vår sak, og jeg oppfatter det som deres intensjon, sier fylkesordføreren.

Kommunalminister Mæland påpeker ovenfor NRK at ytterligere utsettelse av fellesnemnda rammer de ansatte i fylkeskommunen enda bredere.

– De ansatte trenger avklaringer, sier hun.

Vassvik er enig i at usikkerheten er stor for de ansatte, men hun påpeker at denne usikkerheten ikke blir noe større av at fellesnemnda blir utsatt.

– Jeg forstår godt de ansattes situasjon, men det er ikke vi som har satt opp denne situasjonen. De ansattes usikkerhet kom med Stortingets vedtak, støttet av KrF og venstre. Dette har de lagt opp til helt selv, mener Vassvik.

Les også: Ansatte i fylkeskommunen er bekymret: – Stoda nå er at ingen ting er sikkert

Usikkerhet for de ansatte

Hun mener at de ansattes situasjon fremdeles ville ha vært uavklart, selv om Finnmark og Troms satte i gang arbeidet om å sette sammen en Fellesnemnd.

– Selv sagt oppstår det en uavklart situasjon for de ansatte, men det ville den ha vært uansett om vi gikk inn i fellesnemnda med den erklæringen om at de ansatte beholder jobbene sine. Vi må huske på at det kommer en tid også etter 2020, da starter arbeidet med å sette sammen den nye organisasjonen, og man skal da se på hvorvidt det blir avskalling av de ansatte. Situasjonen vil forbli uavklart for dem, mener Vassvik.

Hun sier at Finnmark fremdeles står på avgjørelsen om å ikke utnevne medlemmer til Fellesnemnda, men mener samtidig at det er viktig å følge med på hvilken utvikling saken bringer med seg videre.

– Vår intensjon er å kjøre denne saken så langt som vi kan nå, og kan vi nå så langt at regjeringen snur i dette, og at Mæland går tilbake til Stortinget og ber om at vedtaket oppheves, så ville det ha vært veldig bra for oss. Da får vi belønning for strevet. Men vi får se hva som skjer, nå er ballen igjen på Mælands side. Dette er en sak der det skjer en ny utvikling konstant, så det er viktig å følge med, sier Vassvik.