- Høyre ville jo se svart på hvitt hvor gode vi har vært

Avtroppende ordfører fikk skryte av de rødgrønnes innsats.