Takker av etter 28 års borgerplikt: - Det er litt vondt og litt godt

Øyvind Hilmarsen tar farvel med kommunestyret.