(Siste)

Da Høyre og Frp overtok regjeringskontorene i 2013, var elavgiften på 11,61 øre per kilowatt time. Siden da har den økt hvert eneste år.

Når klokkene ringer det nye året inn, øker avgiften nok en gang. Nå blir den 16,32 kr per kilowatt time. Det er til sammen en økning på omtrent 40 prosent.

– Vi registrerer at regjeringen sier at de skal dreie Norge over i en grønnere retning. Da mener vi det er feil retning å gå når man øker beskatningen av rein, fornybar energi som vi ønsker at i større grad skal gå til å erstatte fossil energi, sier forbundsleder i El og IT Forbundet, Jan Olav Andersen, til Avisenes Nyhetsbyrå. Han legger til:

– Vi mener dette ikke gir en grønn retning.

Avgiftspolitikk

I statsbudsjettet for 2017 drar regjeringen inn 13 milliarder som følge av elavgiften. Andersen i El og IT mener det er altfor mye.

– Vi er ikke motstandere av elavgift. Og vi er tilhengere av en differensiert avgift, slik at for eksempel industrien har en lavere sats. Men regjeringen har systematisk brukt elavgiften til å få inn penger. Det er ikke kult å øke avgiftene på fornybar energi for å finansiere skattelette, sier han, og legger til:

– Vi mener Norge har alle forutsetninger for å bli et foregangsland med vår rike tilgang til fornybar energi. Men da må vi ha en avgiftspolitikk som understøtter det.

Strømpriser

El og IT er langt fra de eneste som har reagert på den økte elavgiften. Også blant andre Energi Norge og KS Bedrift har stilt seg kritiske til økningen.

Vi mener det er feil retning å gå når man øker beskatningen av rein, fornybar energi som vi ønsker at i større grad skal gå til å erstatte fossil energi.

Jan Olav Andersen, forbundsleder i El og IT Forbundet

 

Forbundsleder Andersen sier at i tillegg til å være en avgift på grønn energi, kan den økte elavgiften påvirke strømregningene som havner i postkassa hos folk flest.

– Selv om det har vært lave strømpriser i noen år, er vi vant til at strømprisen svinger. Får vi en prisøkning i vinter vil avgiften ligge der uansett, sier han.

Finansminister Siv Jensen har ved flere tidligere anledninger forklart økningen i elavgiften med at regjeringen har fjernet skatter og avgifter for flerfoldige milliarder kroner. (ANB).