Helseminister Bent Høie (H) har ankommet Tromsø, og får mandag morgen en statusoppdatering fra UNNs Mads Gilbert. Gilbert forteller også ministeren hvilke tiltak han mener bør iverksettes for å få en permanent løsning.

Høie er veldig interessert og stiller mange oppfølgingsspørsmål. Han etterspør tilleggsinformasjon om hvilke konsekvenser luftambulanseproblemene har fått.

Her er Gilberts åtte forslag til løsninger:

Overlege Mads Gilbert håper på magisk dryss fra helseminister Bent Høie (H) under mandagens møter med flere aktører i ambulanseflystriden i Tromsø.

Høie sitter mandag morgen i møte med helseforetaket Luftambulansetjenesten HF, som har inngått en avtale med Babcock, og det regionale helseforetaket Helse Nord.

Rundt møtebordet sitter også det akuttmedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Under møtet ble Høie orientert av klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN, Mads Gilbert, om en flyambulansesituasjon legen beskriver som usikker og ustabil.

Ifølge overlegen ble 63 av 814 flyambulanseoppdrag fra 24. april til 10. juni løst på en annen måte enn med ordinære flyambulanser. Det utgjør en andel på 7,7 prosent. Hovedproblemet med avvikene er forsinkelser, mener Gilbert, som tilføyer at det er vanskelig å vurdere den medisinske konsekvensen.

– Sykehuset er ikke ferdig med å vurdere dette. Men vi må sikre overgangen av dagens piloter og teknikere. Det er helt avgjørende, sa han til Høie under møtet.

– Jeg håper du har noe «magic powder» du kan drysse i dag, og at alt faller til ro, la han til.

Utfordringer med enkeltvakter

Instruksen Høie vil følge opp ble vedtatt på Stortinget allerede torsdag. «Stortinget ber regjeringen sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres», lyder stortingsinstruksen flertallet ble enige om å gi helseministeren.

Administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF, sier under møtet at de har en beredskapsutfordring, men opplever at beredskapen den siste tiden har vært relativt god.

– Men vi har utfordringer på enkeltdager og enkeltvakter. Det skal lite til før fly blir stående på bakken, sier han.

Høie håper på løsning

Besøket finner sted få dager før Babcock på nytt skal forhandle med Norsk Flygerforbund, med mål om å lande en avtale som gjør at flest mulig av dagens piloter i Lufttransport blir med inn i det nye selskapet.

– Den mest ønskelige løsningen er selvfølgelig at Babcock og pilotene blir enige om en avtale, det er det som gir mest forutsigbarhet, sa Høie til NTB i helgen.

– Etter at Lufttransport tapte anbudet om å drive tjenesten videre, har flere piloter sluttet. Det førte til at selskapet ikke klarte å holde beredskapen oppe. De siste ukene har imidlertid beredskapen vært slik den skal være til vanlig, heter det på Helse Nords nettsider.