Mandag reiser han til Tromsø og skal møte Babcock som neste sommer skal ta over driften av ambulanseflyene. Besøket finner sted få dager før selskapet på nytt skal forhandle med Norsk Flygerforbund, med mål om å lande en avtale som gjør at flest mulig av dagens piloter i Lufttransport blir med inn i det nye selskapet.

Etter at Lufttransport tapte anbudet om å drive tjenesten videre, har flere piloter sluttet. Det førte til at selskapet ikke klarte å holde beredskapen oppe. De siste ukene har imidlertid beredskapen vært slik den skal være til vanlig, heter det på Helse Nords nettsider.

Håper på avtale

Men dersom Babcock og pilotene ikke blir enige om lønns- og pensjonsspørsmål i forhandlingene som starter 15. juni, er det fare for at flere piloter slutter i tjenesten. Høie har derfor bedt Helse Nord lage tiltaksplaner som skal sikre tilbudet dersom beredskapen skulle svikte igjen.

– Jeg har nettopp fått utarbeidet en plan fra Helse Nord som tar høyde for ulike situasjoner som kan oppstå. Den mest ønskelige løsningen er selvfølgelig at Babcock og pilotene blir enige om en avtale, det er det som gir mest forutsigbarhet, sier Høie til NTB.

– Hvis ikke må vi skalere opp tiltakene ut fra hvilket nivå Lufttransport klarer å levere fram til 2019.

Inntil videre er to helikoptre fra Forsvaret sendt til Finnmark på døgnberedskap. Det er leid inn et ekstra ambulansefly og flere kan settes inn. Babcock har også sagt de kan ta over en av ambulanseflybasene allerede i september, og deretter ta over baser gradvis fra januar, om nødvendig, noe Høie har omtalt som en aktuell løsning.

Ifølge Helsedepartementet vil Høie under Tromsø-besøket skaffe seg førstehånds kunnskap om hvordan Babcock skal sikre at de er klar til å overta ansvaret for hele fllyambulansekontrakten 1. juli 2019 og hvordan Babcock kan bidra for å trygge beredskapen fram til dette.

Arbeiderpartiet i Tromsø fredag

Fredag var Ingvild Kjerkol, Jonas Gahr Støre og Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet på Verdensteateret i Tromsø.

Støre uttalte at han var åpen for å fremme mistillitsforslag mot statsråden, dersom Høie ikke sørget for en løsning.

Press fra Stortinget

Både Høie, Babcock og helsetoppene i nord er under et betydelig press for å finne varige løsninger på krisen, som har skapt betydelig usikkerhet blant folk i nord. Fra deler av opposisjonen på Stortinget er det kommet krav om at hele kontrakten med Babcock må sies opp. Torsdag samlet imidlertid hele opposisjonen – fra KrF, via Ap, MDG og SV til Rødt – seg om å instruere Høie om å «sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres».

I tillegg til å besøke Babcock skal Høie også møte helseforetaket Luftambulansetjenesten HF, som har inngått avtalen med selskapet, og det regionale helseforetaket Helse Nord. Han skal dessuten møte det akuttmedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge og få en orientering hos akuttmedisinsk kommunikasjonssentral om tilgjengelige ressurser og status for flyberedskapen.