Skeptisk til å stenge sykehjemsplasser: - Vi aner ikke hva konsekvensene er

Eldre og syke kan bli stående uten sykehjemsplass for at kommunen skal spare penger. Politikerne frykter motsatt effekt.