Finnmark: Kampen er likevel ikke over, mener gruppeleder i Finnmark Ap, Remi Strand.

– Etter min mening bør prosessvarsel sendes staten. Stortinget bør etter min mening ikke treffe denne typen fundamentale tvangsvedtak mot befolkningen i Finnmark og Troms når vedtaket er befengt med ulovligheter, sier Strand til NTB før en flere timer lang debatt var avsluttet.

Utgangspunktet debatten var et såkalt dokument 8-forslag fra Senterpartiet om å oppheve flere av tvangssammenslåingene. Politikerne fra opposisjonen kalte i tur og orden regionreformen et politisk makkverk og andre lignende karakteristikker. Til slutt endte stortingsflertallet opp å oppretholde vedtaket om sammenslåing – for tredje gang.

Saken om prosessvarsel skal behandles av Finnmark fylkesting 12. og 13. desember.

– Finnmark sliter med å klare dagens oppgaver

Debatten på Stortinget gikk i kjente spor. Det mest oppsiktsvekkende var statsråd Monica Mælands påstand om at Finnmark fylkeskommune sliter med å klare dagens oppgaver, og slett ikke er i stand til nye oppgaver.

Saksordfører Eirik Sivertsen (Ap) viste til at regjeringen ikke har klart å avklare hvilke oppgaver de nye fylkeskommunene skal ha. I replikkordskiftet utfordret han kommunal- og moderniseringsminister statsråd Monica Mæland på hvilke nye oppgaver dagens fylkeskommuner ikke kan ta.

Mæland hadde ikke noe konkret svar, hun ramset bare opp noen av sekkepostene som er i oppgavemeldingen. Og hun avsluttet svaret med å si at etter hennes mening har Finnmark fylkeskommune problemer med å klare de oppgaver man allerede har. Følgelig var sammenslåingen høyst nødvendig for tildeling av nye oppgaver.

Kampen er ikke slutt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mente reformen er så dårlig at dagens vedtak ikke betyr en slutt. Han var trygg på at kampen vil fortsette.  

Opposisjonen hevdet videre at tvangsbruken mot Finnmark og Troms er ulovlig, og at ingen av dagens fylkeskommuner vil ha problemer med å takle de nye oppgavene som så langt er lansert.

Regjeringspartiene og KrF mente at Sp-forslaget om omkamp var respektløst overfor stortingsflertallet som to ganger tidligere har vedtatt sammenslåing, at opposisjonen måtte erkjenne nederlaget, noe som er grunnleggende i et demokrati. Og flere talere var bekymret for usikkerheten de ansatte lever med.

Stilte med stor plasterlapp

Fire av de fem representantene fra Finnmark deltok i debatten. Geir Adelsten Iversen (Sp) fra Hasvik stilte med stor plasterlapp i panna. Han fortalte at den skjulte sju sting som følge av at trappestigen han hadde fått av mora, knakk.

– Fundamentet for denne reformen er for dårlig, på samme måte som stigen, sa Iversen til humring fra salen.

Runar Sjåstad (Ap) sa at måten prosessen var gått, hadde utløst sterke følelser. Spesielt da reformen framsto mer og mer som innholdsløs. Det viktigste var å slå sammen fylker. Sjåstad viste videre til KS-utredningen om at de nye oppgavene bare utgjør rundt 100 ansatte i hele landet.   

Til å bli mørkeredd av

Ingalill Olsen (Ap) mente det var til å bli mørkeredd av at det er lagt fram et dokument 8-forslag fra Høyre, Frp, Venstre og KrF om lovendring slik at kommunalministeren kan overprøve fylkeskommuner som ikke vil. Om den mulige rettssaken sa Olsen at alle vet at lille Finnmark ikke kan vinne mot staten.

Marianne Haukland (H) forsikret at finnmarkingene ikke trenger være redde for å miste sin identitet. Det geografiske området Finnmark skal fortsatt bestå. Hun spurte videre om Finnmark i dag har like gode tjenester som andre fylker, noe hun mente ikke var tilfelle. Derfor er det nødvendig med større og mer robuste fylkeskommuner.

Haukland gikk også langt i å støtte Mælands påstand om at Finnmark fylkeskommune ikke løser dagens oppgaver godt nok.

Vedum utfordret Strifeldt

Mange av talerne etterlyste Frp i debatten. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum utfordret spesielt Bengt Rune Strifeldt fra Alta.

Vedum viste til at Frp har gått til valg på å respektere folkeavstemninger. Han mente det var dårlig av Strifeldt ikke å delta i debatten og fortelle hvorfor han stemmer mot 87 prosent av befolkningen i eget fylke. Han la til at han skal til Vadsø i neste uke. Der møter han gjerne Strifeldt til debatt.