Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg kunne tirsdag formiddag informere politikerne i formannskapet om at det ligger an et til avvik på 230 millioner kroner.

Vesentlig avvik

Slik innledes et notat som ble delt ut:

«I forbindelse med arbeidet med økonoomirapport 2-18, ser administrasjonssjefen det nødvendig å informere om den økonomiske utviklingen. Prognosene viser vesentlig avvik på ansvarsområdet 1303 - Pleie og omsorg i forhold til vedtatte ramme for inneværende år. I henhold til kommunelovens §47, plikter administrasjonssjefen å melde vesentlige avvik til kommunestyret. Avviket er på omlag 230 millioner kroner.»

Disse overskridelsene kommer midt i innspurten av neste års budsjettprosess, som skal vedtas endelig i onsdagens kommunestyremøte.

Meget bekymret

«Administrasjonssjefen er meget bekymret for den økonomiske situasjonen og prognoser per i dag tilsier at det ikke er mulig å drifte innenfor bevilget ramme i 2018 på kostnadssted 1303».

Britt Elin Steinveg peker i notatet på dårlige bygg.

«Tromsø kommune har en kritisk mangel på helsebygg og boliger. Videre er mange av boligene svært mangelfulle, noe som har ført til ekstrakostnader både i form av enetiltak, kjøp av tjenester, betaling for utskrivningsklare pasienter og kostnader for de øvrige hjemmebaserte tjenestene som har måttet bygge opp et kostnadskrevende tjenestetilbud.»

- Djevelsk mye

Leder av pleie- og omsorgskomiteen, Pål Julius Skogholt (SV), reagerer sterkt på kjempesprekken som han nylig har fått beskjed om.

- Jeg hørte et rykte tidligere i dag om dette, og jeg kan bare si at dette er djevelsk mye penger.

- Kom dette helt ut av det blå?

- Vel, vi er jo inne i en kjempestor omstillingsjobb, og det har jo noen kostnader. Men jeg må si jeg begynner å bli utålmodig på å se at omstillingen får effekt.

- Hvilke konsekvenser kan dette avviket få?

- Det er for tidlig å si. Vi må se nøye på det når økonomirapport 2 kommer i oktober.

- I morgen skal dere vedta et budsjett. Vil dere endre på forslaget dere har lagt fram?

- Nei, vi kan ikke kaste om på tall på så kort varsel.

- Overraskende stort

Jens Ingvald Olsen (Rødt) mener avviket er overrsakende stort.

- Men forklaringa fra administrasjonssjefen viser de svært store, og voksende kostnadene for kommunen på grunn av mange års manglende investeringer i helsebygg. Enetiltak for pasienter/brukere med omfattende hjelpebehov er svært dyrt. Alle, også vi, har nok undervurdert hvor kostnadsdrivende mangelen på tilpassa boliger og helsebygg er. Samlet er driftsnivået på ca samme nivå som i 2017, og innsparingene kommer nok ikke før om lengre tid enn forventa. Det vil si når tilfredsstillende bygningsmasse er på plass.

Høyres gruppeleder Erled Svardal Bøe bruker ord som sjokkerende og vanvittig når han skal beskrive situasjonen.

- Dette er helt vanvittig. Det er sjokkerende tall. Her snakker Arbeiderpartiet, SV og Rødt om at de har full kontroll på kommunens økonomi og at Høyre overdramatiserer kommunens økonomiske situasjon, også melder administrasjonssjefen nå om et avvik i pleie- og omsorgssektoren på over 230 millioner kroner. Dette er overhode ikke å ha full kontroll. Hva er det egentlig disse partiene har holdt på med de tre siste årene? Dette vil kunne få katastrofale følger for velferden til innbyggerne i Tromsø.

Bøe mener  Arbeiderpartiet, SV og Rødt har hatt fullstendig feil fokus i økonomipolitikken.

- De har vært mer opptatt av å fjerne innbyggernes valgfrihet i hjemmetjenesten, jage bort private og ideelle aktører, legge ned Tildelingskontoret og innføre en tillitsreform ingen egentlig vet hva skal bidra med. Samtidig har de doblet eiendomsskatten og fått over 250 millioner kroner mer å rutte med som følge av det.

- Beklager at jeg har rett

Frps Anni Skogman er ikke akkurat overrasket over det varslede avviket.

- Det er én gang jeg beklager at vi har rett ...

Skogman viser til at den politiske ledelsen har uttalt at de har kontroll på økonomien.

- Før noen tar realitetene innover seg, vil det aldri bli bedre. Jeg gjentar til det kjedsommelige, vi må prioritere de viktigste oppgavene først, uttaler Skogman til Nordlys.

Hun minner også om at opposisjonen var kritisk den gang avvikene rammet Frps byråd.

- Jeg minner om hvor forferdelig det var da daværende helsebyråd, Kristoffer Kanestrøm, ble beskyldt for all verden når overskridelsene var på 40 millioner.