Snart kan du møte bevæpnet politi på festival og flyplassen

Bevæpnet politi blir et langt vanligere syn i framtida.

Bevæpnet politi blir et langt vanligere syn i framtida. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Arbeiderpartiet sikrer flertall til permanent bevæpnet politi på utvalgte steder.

DEL

Regjeringen ønsket seg i vinter såkalt punktbevæpning av politiet, altså at politiet kan bære våpen permanent i områder de mener er særlig sårbare.

Denne uka ble det klart at regjeringspartiene får støtte av Arbeiderpartiet og Senterpartiet når saken behandles i Stortinget onsdag 6. juni. Dermed kan du snart få se permanent bevæpnet politi på steder som flyplasser, togstasjoner samt på konserter og store idrettsarrangementer.
 

– Dette handler om befolkningens trygghet. Bare i fjor skjedde det terrorangrep i Sverige, Storbritannia og en rekke andre land i Europa. Vi lever i en tid med mange trusler. Da er det viktig at politiet er til stede med de riktige maktmidlene på utsatte steder for å ivareta innbyggerne, sier justispolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Permanent bevæpning

Saken ble behandlet i justiskomiteen tirsdag. Det eneste partiet der som sa nei til permanent punktbevæpning var SV.

– SV er ikke mot at politiet bærer våpen på hofta hvis de har informasjon om en trusselsituasjon. Men at dette skal gjøres permanent er vi imot. Permanent punktbevæpning er det samme som permanent bevæpning av politiet i sårbare områder, sier justispolitisk talsperson Petter Eide i SV.

SV frykter at permanent punktbevæpning kan føre til flere ulykker, at vanskelige situasjoner som i dag blir løst uten våpen blir løst med våpen, og svekket tillit mellom befolkningen og politiet. Han er også særlig kritisk til at det er politiet selv som skal bestemme hvor de skal bære våpen.

– Da får vi fort en utglidning. Om få år kan vi i realiteten ha et permanent bevæpnet politi i Norge uten at Stortinget har hatt en helhetlig diskusjon om dette, sukker Eide.

Saken fortsetter under bildet.

SVs Petter Eide er kritisk til punktbevæpning.

SVs Petter Eide er kritisk til punktbevæpning. Foto:

Han minner om at vedtaket kommer på en tid der kriminaliteten i Norge og Europa synker. Det foreligger heller ingen trusselvurdering fra PST om at det er økt terrorfare i Norge. Han retter særlig en kritisk pengefinger mot sine gamle regjeringskolleger i Arbeiderpartiet.
 

– Jeg er veldig overrasket og skuffet over Arbeiderpartiet som her blir med på en utglidning som gjør våpen lettere tilgjengelig. Det Arbeiderpartiet i realiteten er med på er en permanent væpning av politiet, noe de i andre sammenhenger er imot. Kriminaliteten øker ikke, snarere tvert imot. Det varsles ikke om økt terrorfare. Hvorfor skal vi gi politiet våpen når behovet er mindre? Å innføre permanent punktbevæpning kolliderer helt med samfunnsutviklingen, sier Eide.

Ap støtter regjeringen

Justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Lene Vågslid, forsvarer at partiet nå går inn for permanent bevæpning på enkelte sårbare områder.

– Dette handler om å endre politiloven og gi politiet adgang til tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter. Dette kan politiet gjøre i dag, men kun midlertidig i tre måneder av gangen. Vi slår tydelig fast at vi sier nei til generell bevæpning, og vi er glade for at regjeringen selv tydelig har slått fast at dette ikke handler om å gi politiet permanent bevæpning, sier Vågslid, og understreker:

Jeg er veldig overrasket og skuffet over Arbeiderpartiet som her blir med på en utglidning som gjør våpen lettere tilgjengelig.

Petter Eide, justispolitisk talsperson i SV

– I fjor fikk jeg en oversikt fra politiet i Oslo om når de bevæpner seg, fordi flere reiste spørsmål om den midlertidige bevæpningen i realiteten var en permanent bevæpning. Oversikten viste at det ikke er grunn til bekymring. Å ha tillitt til politiets egne vurderinger fungerer bra.

I sitt stortingsvalgprogram som ble vedtatt av landsmøtet i fjor har Arbeiderpartiet følgende formulering:

«Arbeiderpartiet vil beholde hovedregelen om et ubevæpnet politi. Også i fremtiden skal politiet ha lett tilgang til våpen når omstendighetene eller trusselvurderingen krever det».

Vågslid mener vedtaket i justiskomiteen ikke bryter med partiets landsmøtevedtak.

– Også vi har vært bekymret for at dette kan brukes som en snikinnføring av generell bevæpning i bydeler og større områder. Det har vi skrevet i merknadene til saken. Vi har også vært tydelige på at den enkelte beslutning om bevæpning må tas politisk av justisministeren, og vi krever en grundig redegjørelse i Stortinget om et år, sier Vågslid.

Knutepunkter og flyplasser

Gulati mener det er naturlig at det er Politidirektoratet som foretar de løpende vurderingene av hvor det bør være permanent bevæpnet politi.

– Politidirektoratet skal ta de løpende vurderingene av hva som er de mest sårbare stedene. Men det vi vet er at flyplasser, kollektivknutepunkter og andre områder der det samles store mengder folk har vært mål for terror andre steder i Europa. Oslo S er åpenbart et slikt knutepunkt i Norge, sier han.

Han mener det vil være en tabbe å ha bevæpnet politi en plass den ene dagen, for så å ha ubevæpnet politi samme plass dagen etter.

– Vi må ha tillit til at politiet foretar de riktige vurderingene for å ivareta innbyggernes sikkerhet. Jeg tror også det er dumt å gi beskjed når politiet er bevæpnet og når de ikke er bevæpnet, sier Frp-politikeren. (ANB)t

Artikkeltags