Fersk Nordlys-måling viser et politisk jordskjelv som går gjennom hele Nord-Norge

DETRONISERT: Arbeiderpartiet er detronisert i Nordlys' bartibarometer for hele Nord-Norge. Nå er Senterpartiet med partileder Trygve Slagsvold Vedum det største partiet i landsdelen. Til høyre er APs nye nestleder, Bjørnar Skjæran.

DETRONISERT: Arbeiderpartiet er detronisert i Nordlys' bartibarometer for hele Nord-Norge. Nå er Senterpartiet med partileder Trygve Slagsvold Vedum det største partiet i landsdelen. Til høyre er APs nye nestleder, Bjørnar Skjæran. Foto:

Arbeiderpartiet er ikke lenger Nord-Norges største parti. Tronrøveren er Senterpartiet, som nyter rekordoppslutning i de tre nordnorske fylkene.

DEL

De tre nordnorske fylkene har vært bastioner for Arbeiderpartiet helt tilbake til årene etter andre verdenskrig.

Men nå er det slutt. I en fersk Nordlys-måling, utført av InFact, blir Arbeiderpartiet detronisert som landsdelens største parti.

Tronrøveren er Senterpartiet, som på Nordlys-målingen klokkes inn på hele 23,9 prosent, mot Aps 22,5 prosent.

Det er historisk at Senterpartiet går så klart forbi Arbeiderpartiet på et partibarometer for hele Nord-Norge Det har vi ikke sett før. Dette tyder på at Senterpartiet befester sin posisjon, etter å ha kommet ut som største parti i nord på flere fylkesmålinger de siste månedene, sier Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Nordlys-undersøkelsen er gjennomført for hele Nord-Norge, hvor det skal holdes to fylkestingsvalg til høsten, henholdsvis i Nordland og i det nye storfylket Troms og Finnmark.

Straffes for regjeringens politikk

Brutt ned på fylkesnivå er Senterpartiets oppslutning aller størst i Nordland med 27,6 prosent, mot 18,5 prosent i Troms og 24,2 prosent i Finnmark.

Partiet har ligget høyt på målingene i nord lenge, det er tydelig at den gode formen fortsatt holder seg. Nå skal det mye til for at Senterpartiet ikke gjør et brakvalg når vi kommer til valgkvelden i september, sier Røvik.

– Hvorfor tror du Senterpartiet har tatt så mange velgere fra Arbeiderpartiet? Blir partiet av enkelte tatt til inntekt for deler av Solberg-regjeringens politikk?

Senterpartiet drar til seg velgere som er skeptiske til mange av reformene som dagens Regjering har iverksatt. Men Arbeiderpartiet har også lang tradisjon for å være et reformvennlig parti, det er en del av partiets genmaterile, og kan man ikke kvitte seg med fordi man er i opposisjon. Så har Ap i en del saker det siste året falt ned på den siden hvor mange velgere i nord ikke vil ha dem, for eksempel i forsvarsforliket, nedleggelse av flybasen på Andøya og sammenslåingen av Troms og Finnmark. Og i Finnmark har også Arbeiderpartiet blitt assosiert med dem som vil forhandle bort rettighetene til Nordkapplatået, sier Røvik, og fortsetter:

Samlet virker det som at Arbeiderpartiet er med på å betale en pris for Solberg-regjeringens politikk og reformer, mens Senterpartiet kan plukke nedfallsfrukt, sier Røvik.

Professoren peker også på Høyre, som i Nordlys’ landsdelsmåling får en oppslutning på svake 14,9 prosent.

For bare få år siden siden ville dette vært en meget dårlig måling for dem. Sentrum-periferi-dimensjonen er veldig sterk i norsk politikk akkurat nå – og gir et stabilt politisk høytrykk for Senterpartiet. Samtidig gir det et like stabilt politisk lavtrykk over andre deler av den politiske geografien. Det gjelder ikke minst for de tre øvrige store partiene, Arbeiderpartiet, Høyre og Frp, som i Nord-Norge nå lekker betydelige mengder velgere til Senterpartiet.

Tydelig stemme mot sentralisering

Trygve Slagsvold Vedum, leder for Senterpartiet, er naturlig nok storfornøyd med Nordlys’ måling for Nord-Norge.

– Jeg har tilbrakt mye tid i Nordland, Troms og Finnmark de siste årene, fordi det er tre fylker som merker regjeringens sentraliseringspolitikk på kroppen, sier Vedum.

Han ramser opp en rekke stridstemaer i nord, hvor Sp har gått hardt ut og vært en motstemme til sentraliseringskreftene.

– For eksempel saker som politireformen, flyttingen av Hærens helikoptre, sammenslåingen av Troms og Finnmark og senest forslaget om å legge ned studietilbudet i Nesna og Sandnessjøen. Dette er saker hvor folk med lokalkunnskap opplever at de blir oversett og ikke lyttet til overhodet, og sakene står igjen som symboler på den arrogansen folk føler seg møtt med fra sentralt hold, sier Vedum.

Sp-lederen tror spesielt beredskap er et tema som opptar og mobiliserer mange velgere her nord.

– Politireformen skulle være en nærpolitireform, men er blitt en fjernpolitireform hvor folk opplever at den lokale beredskapen går ned. Det samme med luftambulansesaken og Bell-helikoptrene, som har spilt en viktig rolle i den sivile beredskapen. Disse sakene går på den grunnleggende hverdagsberedskapen for folk, ikke minst på grunn av de enorme avstandene i landsdelen.

– Hva er det Arbeiderpartiet har gjort galt siden dere tar så mange nordnorske velgere fra dem?

– Vi i Senterpartiet har vært tydelige på hva vi mener om regjeringspartienes sentraliseringspolitikk, så har Arbeiderpartiet vært litt mer enig med noen av regjeringspartiene i noen saker. Men hva Ap har gjort galt får de nesten svare for selv, men vi mener vi er det tydeligste opposisjonspartiet til den sittende regjeringen, sier Vedum.

Denne tabellen viser velgerbevegelser mellom partiene, og hvem Sp henter velgerne sine fra.

Denne tabellen viser velgerbevegelser mellom partiene, og hvem Sp henter velgerne sine fra. Foto:

Ap: – Ikke fornøyd med slike tall

Bjørnar Skjæran, Arbeiderpartiets ferske nestleder og gruppeleder for Ap på fylkestinget i Nordland, er på ingen måte fornøyd med Nordlys-målingen.

På denne målingen scorer vi helt klart ikke på det nivået vi ønsker. Dette betyr at vi har en jobb å gjøre, konstaterer Skjæran.

– Hvorfor tror du at det er blitt slik?

– Den største lekkasjen er våre tidligere velgere som nå sitter på gjerdet. Så har vi hatt en lekkasje til Senterpartiet. Det handler nok først og fremst om at veldig mange i Nord-Norge og Distrikts-Norge for øvrig opplever at veldig mye står på spill. Resultatet av den politikken som regjeringa fører, angriper Distrikts-Norge. Senterpartiet har høy tillit på dette punktet. Og det burde også vi i Arbeiderpartiet ha, i og med at det desentraliserte tjenestetilbudet vi har i Norge i dag i stor grad er bygget opp under Arbeiderpartiets regjeringer, sier Skjæran til Nordlys.

– Hvorfor tror du Senterpartiet har høyere troverdighet innen distriktspolitikk sammenliknet med dere?

– Jeg er trygg på at Arbeiderpartiet har troverdighet i distriktspolitikken. Men i dagens polariserte situasjon føler nok mange som bor i distriktene at mye står på spill. Senterpartiet har klart å fange den tonen bedre enn oss. De er et parti som i stor grad kun snakker om dette. Noe av forklaringen ligger nok der.

Tar selvkritikk på ett punkt

– Sett i etterpåklokskapens lys, er det saker hvor Arbeiderpartiet kunne tatt en annerledes posisjon enn det dere endte opp med å gjøre, for eksempel i regionreformen?

– Jeg klarer ikke helt å se hva vi skulle gjort annerledes. Vi har hatt en klar holdning hele veien, nemlig at all sammenslåing skal være basert på frivillighet. Vi har også tapt i tre omkamper på Stortinget om Troms og Finnmark, svarer Skjæran, og legger til at om fylkestinget og ordførerne ønsker reversering i framtida, så er Arbeiderpartiet klar for det.

– Enn politireformen?

– Når det gjelder politireformen, så gikk vi inn i første runde og støttet en reform i politiet i lys av endringene i kriminalitetsbildet. Men når vi ser hvordan dette er blitt forvaltet av regjeringspartiene, så har resultatet blitt noe helt annet enn det vi gikk inn for. Vi ønsket å bidra til en best mulig reform, men sett i ettertid skulle vi ikke ha gitt tillit til den sittende regjeringen i denne saken, fordi vi i ettertid ser at vi blir tatt til inntekt for en utvikling som har gått i helt feil retning, sier Skjæran til Nordlys.

– Kunne dere gjort noe annerledes i forsvarsforliket?

– Det er vanskelig å si. Vi har og skal hele tiden jobben for et sterkt og troverdig forsvar i Nord-Norge, og det var hele vår intensjon med å gå inn i forliket. Hadde vi ikke bidratt, ville Langtidsplanen ha blitt mye dårligere, sier Aps nestleder.

– Hvordan skal dere få oppslutningen tilbake mot gamle høyder?

– Vi har noen intensive uker med valgkamp foran oss. Da blir det fullt trøkk, hvor vi skal synliggjøre og tydeliggjøre de sakene som vi er opptatte av og som vi tror betyr mye for utviklingen av Nord-Norge. Det handler om å bevare og videreutvikle det desentraliserte tjenestetilbudet rundt om, om å bygge sterkere fellesskap, kampen mot sosial dumping og for et anstendig arbeidsliv med faste hele stillinger. Og vi går til valg på å være ei motmakt mot regjeringens privatisering, sentralisering og utarming av kommunene, sier Skjæran.

– Påvirker de andre partiene

Sp-leder Vedum satser på at den nordnorske medvinden vil holde hele veien inn til valgnatten 10. september.

Han tror partiene vil tilpasse deler av sine politiske budskap ut fra Senterpartiets suksessformen fra den siste tiden.

– Jeg tror den tonen vi treffer i Nord-Norge påvirker de andre partiene også. Hvis man overser spørsmål som er veldig viktige for én del av landet, så straffes man. Partimålingene viser dette, og dette legger nok alle partier merke til, sier Vedum.

Artikkeltags