Fersk Nordlys-måling viser et politisk jordskjelv som går gjennom hele Nord-Norge

Arbeiderpartiet er ikke lenger Nord-Norges største parti. Tronrøveren er Senterpartiet, som nyter rekordoppslutning i de tre nordnorske fylkene.