Forsvarsbudsjettet styrkes med 4 milliarder kroner neste år, men regjeringen lar fortsatt være å oppfylle forsvarsforliket fra Stortinget, mener Ap.

I forsvarsforliket fra høsten 2017 forutsatte Ap, KrF og Venstre at Hæren fortsatt skulle få helikopterstøtte, og at både HV og Hæren skulle få flere soldater enn Høyre-Frp regjeringen opprinnelig foreslo.

- Ikke flertall

Regjeringens statsbudsjett for 2019 innebærer imidlertid at hæren mister sin dedikerte helikopterstøtte, at Brigadens 2. bataljon på Skjold i Troms fjernes, samt at anskaffelsen av nye, moderne stridsvogner utsettes til etter 2025.

– Regjeringen vil kutte hærens stående 2. bataljon i Indre Troms, fjerne seks helikoptre fra Bardufoss og utsette beslutningen om nye stridsvogner enda en gang. Det har de heldigvis ikke flertall for, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, til NTB.

At forsvarsbudsjettet økes med 4 milliarder (7,4 prosent), innebærer at andelen av BNP Norge bruker på forsvar fortsatt ligger på 1,6 prosent. Dermed er Norge fortsatt langt unna å nå NATOs mål om at 2 prosent av BNP skal brukes på forsvar.

- Skuffet

Norges Offisersforbund savner en klargjøring om hvordan og når regjeringen planlegger å oppfylle NATOs mål.

– Stortinget må sette seg grundig inn i budsjettet. Det viktigste på kort sikt blir å sikre landmaktens kapasiteter. Det viktigste på lang sikt er å legge en plan for hvordan forsvarsbudsjettet skal økes til 2 prosent av BNP innen 2024. Vi er skuffet over at dette ikke blir belyst under dagens fremlegging, sier leder i Norges Offisersforbund Torbjørn Bongo.