– Amerikanske myndigheter har nylig bekreftet at de takker ja til å videreføre og øke den rotasjonsbaserte treningen og øvingen i Norge for enheter fra det amerikanske marinekorpset, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) onsdag.

– Det betyr at ordningen vil fortsette ut over 2018 og vil kunne omfatte inntil 700 soldater, fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms, legger han til.

Hensikten med utvidelsen og videreføringen av ordningen er økt samtrening mellom norske og allierte soldater i Norge.

Men det økte amerikanske nærværet har også møtt kritikk. SV mener det «i beste fall er en uthuling av norsk basepolitikk» og at Norge er best tjent med å ha en sterk norsk militær tilstedeværelse i nord, ikke å flytte amerikanske soldater nordover. Også Arbeiderpartiet har understreket at økt amerikansk nærvær i nord ikke må gå på bekostning av antallet norske soldater i Indre Troms.

Forskere spør seg dessuten om et økt amerikansk nærvær virkelig bidrar til økt sikkerhet for Norge på et tidspunkt da Vestens forhold til Russland er svært kjølig.

I dag øver og trener rundt 330 amerikanske marineinfanterister i Norge og i Nord-Europa. At ordningen er rotasjonsbasert, innebærer at alt personellet byttes ut to ganger i året. Den ble først gjennomført i 2017.

Regjeringen åpnet før sommeren for å utvide og videreføre ordningen.