[iFinnmark]: Det var Kommunal- og moderniseringsdepartementet som hadde innkalt til dette første møtet i Fellesnemnda. Første punkt på programmet var å velge møteleder blant de 38 representantene. Etter forslag fra Ulf Trygve Ballo ble Ragnhild Vassvik fra Finnmark og Knut Werner Hansen fra Troms valgt til møteledere.

På sakslista sto blant annet valg av leder og nestleder i fellesnemnda. Willy Ørnebakk fra Troms Arbeiderparti la fren et forslag om at Kari-Anne Opsal velges som leder og Ulf Trygve Ballo som nestleder av nemnda.

Da gikk Rødts Jens Ingvald Olsen opp på talerstolen og fremmet et forslag om at Ballo fra Finnmark skulle lede fellesnemnda, mens Opsal fra Troms skulle være nestleder. Da forslaget fra Olsen kom opp til votering fikk det Olsens ene stemme og falt.

Ørnebakks forslag ble til slutt enstemmig vedtatt.

Valgkrøll

Etter en kort pause fortsatte møtet. Denne gangen med Opsal og Ballo som møteledere. Nå skulle valgstyret for de to fylkene velges. Her kunne fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, fremme Finnmarks kandidater til valgstyret: Arbeiderpartiets Kari Lene Olsen, MDGs Arne Liaklev og Lise Svenning fra Høyre

Da grep leder av Fellesnemnda inn og påpekte at Vassvik også skulle foreslå medlemmene fra Troms.

Vassvik måtte da entre talerstolen enda en gang og foreslo følgende medlemmer fra Troms: Arbeiderpartiets Torbjørn Bongo, John Roald Karlsen fra Frp, samt Ellen Øseth fra SV.

Etter ny pause måtte Vassvik opp på talerstolen en tredje gang. Man hadde glemt at valgstyret også trengte seks varamedlemmer.

– Man lærer så lenge man lever. Det er bra vi har god tid og er relativt samstemte. Vi kom på at vi må ha varamedlemmer også, derfor har vi tatt en runde på det, sa Vassvik.

Deretter foreslo hun at Aps Sylvi Jane Huseby, Venstres Trine Noodt og Frps Claus Jørstad fra Finnmark, mens Ole M. Johansen (FrP), Hanne Linaker (Ap) og Widar Skogan (KrF) fra Troms ble foreslått inn som varamedlemmer.

Vassvik foreslår også at fylkesvalgstyret konstituerer seg selv.

Også dette forslaget ble enstemmig vedtatt.