Dette skjedde til tross for at det offentlige helseforetaket Luftambulansetjenesten hadde stilt strengere krav til beredskap da anbudet ble lyst ut, skriver Dagens Næringsliv.

DN har fått tilgang til anbudsdokumentene, som viser at Babcock i omfattende grad vil kjøpe piloter fri fra ferie og helligdager. Dette er basert på frivillighet, og ifølge Luftambulansetjenesten gjør ordningen beredskapen sårbar.

Det britiske selskapet Babcock fikk oppdraget med å drive tjenesten i seks år fra neste sommer til en pris av 2,6 milliarder kroner. Det er 300 millioner kroner lavere enn tilbudet fra Lufttransport.

Selskapets tilbud omfattet færre flygere og reservefly.

Pris foran kvalitet?

Avisen skriver at Luftambulansetjenesten, som eies av de regionale helseforetakene og har ansvar for anbudsprosessen, mener den viktigste forskjellen mellom de to selskapene er beredskap. I kvalitetskravene til beredskap fikk Lufttransport, som driver tjenesten i dag, 10 poeng og Babcock 6,7.

– Den prismessige fordelen mer enn oppveier den reduserte kvaliteten, skrev ledelsen i Luftambulansetjenesten i sin innstilling til at Babcock får kontrakten, ifølge DN.

Vil bryte avtalen

Lufttransport har ikke klart å opprettholde beredskapen på grunn av mangel på piloter og sykmeldinger etter at det tapte anbudet. Det skjer samtidig som det pågår en strid mellom Flygerforbundet om avtalene Babcock vil tilby pilotene når selskapet tar over. Partene skal møtes til forhandlinger igjen 28. mai.

Som følge av krisen, har Rødt foreslått å annullere avtalen med Babcock og forlenge avtalen med Lufttransport. Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget holder torsdag høring om forslaget.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har sagt de støtter forslaget, mens Kristelig Folkeparti er på vippen.