- Det er sørgelige greier slik det er i dag, sier Jordig Fagerli og Knut Fredrik Nilsen i Døves fylkeslag i Troms.

De vet begge hvordan det er for døve og hørselshemmede å komme i kontakt med nødetatene. Dersom du ikke kan snakke i telefonen, er det vanskelig å ringe 110, 112 eller 113.

Derfor skulle et toårig pilotprosjekt om nød-SMS sjøsettes i desember, men det er nå utsatt.

Mangeårig fanesak

Nyheten møtes av skuffelse blant medlemmene i Norges døveforbund (NDF) og Hørselshemmedes landsforbund (HLF), som begge har vært engasjert i saken.

- Dette er noe vi har jobbet lenge med og fått god respons fra myndighetene på, i den forstand at det skulle bli en ordning der politi, brannvesen og ambulanse skulle kunne kontaktes per SMS. Derfor er ikke utsettelsen noe særlig, sier Hans Petter Myrland, leder i HLF i Troms.

I et brev til alle landets politidistrikter fra Politidirektoratet (POD), heter det at det er behov for ytterligere testing før tjenesten kan realiseres.

«Politidirektoratet vil komme med ny informasjon vedrørende oppstart av tjenesten når dette er klart», heter det i brevet fra PODs avdeling for politiberedskap og krisehåndtering.

Må testes grundigere

Det er Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) som leder pilotprosjektet, som skal foregå ved operasjonssentralen til Nordland politidistrikt i Bodø.

- Målet for piloten, som skal gå over to år, er å opparbeide erfaring med tekstbasert kommunikasjon mellom nødstilte personer og nødmeldetjenesten for å få kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvordan en slik tjeneste kan innrettes i fremtiden, forklarer Nina Myren, avdelingsdirektør i DNK, i en e-post til Nordlys.

 

- Den tekniske løsningen ble i all hovedsak ferdigstilt i 2016 og er klar til å tas i bruk i tråd med de krav som er satt til blant annet opplæring, operative prosedyrer og informasjon. Vi setter stabilitet og sikkerhet foran alt annet når det gjelder tjenester som berører nødmeldetjenesten. Det var planlagt lansering før jul, men man ble enig om å utsette til første kvartal 2017 for å utføre ytterligere og grundigere testing av løsningen, skriver hun videre.

Fryktet familievold - måtte flytte

Det er i dag mellom 250.000 og 300.000 personer med hørselshemming i Norge, der 3500 til 4000 av dem er døve. I mellomtiden må de klare seg uten en enkel mulighet til å ta kontakt med politi, brannvesen eller ambulanse.

Det fikk Døves fylkeslag i Troms erfare da i oktober i fjor holdt kriseøvelse sammen med Røde Kors på Finnsnes.

- Da forsøkte vi å komme i kontakt med politi og ambulanse, men det gikk veldig dårlig. Vi prøvde via 149-nummeret (Telenors tjeneste for tektstelefon, journ.anm.), men det var veldig tungvint og tok en halvtime før vi fikk kontakt. Hadde det vært en alvorlig ulykke, kunne det ha vært for sent, forteller Knut Fredrik Nilsen.

Han har selv måtte bistå døve i å kontakte politiet. Som da en nordnorske kvinne fryktet vold i hjemmet i julen for noen år tilbake.

 

- Hun kontaktet meg om hvordan hun kunne kontakte politiet dersom noe skjedde. Jeg ringte dem, men mulighetene var dårlige. Det endte med at hun måtte flytte vekk. Så vi har merket dette problemet i årevis, forteller Nilsen.

Først oppe i 2013

Det var tilbake i 2013 at daværende justisminister Grete Faremo (Ap) først lanserte et varslingssystem for døve og hørselshemmede. Den gang lovet hun at det skulle være på plass innen 2015, skriver Aftenposten.

Det var likevel først i februar 2016 at regjeringen ved justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) ga oppdraget til DNK.

- Jeg er meget fornøyd med at døve og hørselshemmede får mulighet til å kommunisere direkte med nødmeldingstjenesten, uttalte Anundsen til regjeringens nettsider den gang.

Fakta om nød-SMS

  • I dag kan døve og hørselshemmede kontakte nødmeldingstjenesten via teksttelefonen, som så videreformidler henvendelsen til rette mottaker. Ifølge Norges døveforbund (NDF) er imidlertid ordningen utdatert og fungerer dårlig.
  • Justis- og beredskapsdepartementet etablerte i 2016 er et prosjekt for å sende SMS direkte til 110, 112 og 113.
  • Her ble Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) bedt om å få på plass et pilotprosjekt som skulle settes i drift i løpet av året.
  • Pilotprosjektet skal gå over to år og formålet er i første omgang å høste erfaringer med tekstbasert kommunikasjon med nødstilte. Disse erfaringene vil så danne grunnlaget for hvordan en slik løsning skal innrettes i fremtiden.
  • Prosjektet vil nå tidligst kunne realiseres i løpet av første kvartal 2017.

Kilder: Regjeringen.no, NRK.no