Politiet gleder seg stort over denne pandemi-effekten: – En situasjon vi følger nøye med på

Koronasituasjonen fører til mindre tilgang på narkotika.