I etterkant av den svært alvorlige hendelsen i Kongsberg onsdag kveld, blir politiet i Norge midlertidig bevæpnet.

Det informerer Politidirektoratet om i en pressemelding.

Bevæpningen er for å øke beredskapen og politiets innsatsevne.

Politiet opplyser at de ikke har noen konkrete indikasjoner på at det er en endring i trusselnivået i Norge.