Troms politidistrikt melder at et fartøy har observert en hval med fiskebruk (garn) med blåse på slep. utenfor Senja.

Et Kystvakt-fartøy er på tur mot stedet for å frigjøre hvalen hvis mulig.

Fartøy i området blir bedt via Kystradioen om å melde fra om observasjoner.