(Avisa Oslo)

Politiet bærer bort demonstranter fra Olje- og energidepartementet.

Det skjer etter at demonstrantene har fått pålegg om å fjerne seg fra inngangspartiene i regjeringskvartalet.

På Twitter skriver politiet at det er besluttet å rydde Keysers gate mellom Akersgata og Munchs gate for å sørge for at ansatte får tilgang til arbeidsplassen sin.

«Det har blitt gitt både anmodning og pålegg til demonstrantene om å flytte seg. Dette har ikke etterkommet», står det i Twitter-meldingen.

Anbefaler hjemmekontor

Siden mandag morgen kl. 07 har de blokkert alle inngangene til Olje- og energidepartementet og Landbruksdepartementet. Flere andre departementer har kontorer i samme kvartal og er påvirket av demonstrasjonen.

Det er Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom som står bak større demonstrasjon, der målet er å blokkere alle inngangene til Olje- og energidepartementet.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) sendte mandag morgen e-post til ansatte i sju departement der de anbefaler hjemmekontor.

Dette gjelder Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, samt ansatte i DSS.

Hvordan tror dere dette vil utarte utover dagen?

– Det er vanskelig å si. Vårt mål er å legge til rette for at de skal få demonstrere, så får vi gjøre en totalvurdering i forhold til sikkerhet, sa innsatsleder på stedet Brian Skotnes til Avisa Oslo mandag morgen.

Natt til mandag fikk demonstrantene beskjed om å forlate Olje- og energidepartementet innen kl. 01:55, hvis ikke ville de bli fulgt ut. De hadde da oppholdt seg i bygningen siden torsdag.

Fra kl. 02:25 ble de båret ut og kjørt til politihuset på Grønland.

Skotnes sa tidligere i dag at de håper demonstrantene får ytre deg fritt, samtidig som at departementene får gjøre sin jobb. For å kunne fjerne noen må politiet ha fått en begjæring fra departementet.

Greta Thunberg på stedet

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet. I oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindparken på Fosen i Trøndelag var oppført i strid med urfolksrettighetene.

Sammen med aksjonistene fra Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom er også den svenske klimaforkjemperen Greta Thunberg, som ankom Oslo allerede søndag kveld

.

– Det samiske folket har jo allerede blitt frastjålet enorme landarealer til energiproduksjon, langt over vårt eget forbruk. Det er i mange sammenhenger slått fast at urfolk bidrar lite til klimagassutslipp samtidig som man er blant de første som merker konsekvensene av det. Så det er et kjempeparadoks at Sápmi blant annet ofres på Norges miljøalter, samtidig som sápmi har ofret alt vi har, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til NTB.