Politiet i Nord-Troms gjennomførte torsdag kontroll av motorferdsel i Oksfjordhamn i Nordreisa. Kontrollen ble iverksatt etter flere klager fra publikum.

«Terrenget viste tydelig spor av ulovlig skuterkjøring», påpeker politiet.

Kontrollen endte med at fire skuterførere fikk forenklede forelegg for kjøring av snøskuter uten påmontert kjennemerke. Boten var på 2750 kroner.

I tillegg fikk en passasjer 1500 kroner i bot for å ikke ha på seg hjelm.

Politiet varsler nå mer omfattende kontroll av skuterkjøring. Det vil foregå i i samarbeid med Statens naturoppsyn og Fjelltjenesten.

«Vi vil følge opp områder med spor etter ulovlig ferdsel i utmark, basert på egne observasjoner og tips fra publikum», opplyser politiet.

«Vi håper innbyggere og andre brukere av de mange mulighetene for lovlig skuterkjøring, styrer bruken sin inn mot løypenettet, fremfor områder som er til forargelse for andre og fare for dem selv».