Politisjef: Gunnar vil bli anmeldt etter mosefjerning på taket

Gårdeieren risikerer bot, eller i ytterste konsekvens fengsel, etter å ha utført arbeid usikret på sitt eget tak.