Bilen kjørte - med en kvinne på panseret - mellom Rustad Befalsforlegning og Heggelia sentrum.

Politiet ber de(n) som har observasjoner om å ta kontakt.

- Vi vet en god del om saken, også hvem sjåføren og kvinnen er, men prøver å få belyst den så godt som mulig. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med vitner om har sett hele eller deler av denne ferden, sier Ragnar Schjølset, seksjonsleder ved patruljeseksjonen i Midt-Troms lensmannsdistrikt.

Ifølge Schjølset kan bilen ha kjørt flere kilometer med kvinnen på panseret.

- Det var en foranledning før denne kjøreturen. Vi vet kjøreruten til en viss grad. Ferden kan ha vært på noen kilometer, fra Rustad Befalsforegning, og sørover på E6, opplyser Schjølset.

Politiet understreker at befalsforlegingen ligger utenfor gjerdet til militært område, og hvem som helst kan ferdes akkurat her.

Schjølset ønsker tips via messenger på lensmannskontorets Facebook-profil.