Om få uker legger Statsbygg opplevelsessenteret Polaria i Tromsø ut for salg, og Polaria-stiftelsen er en av de interesserte kjøperne. De har planene klare dersom de vinner budrunden, skriver NRK Troms.

– Det er flere besøkende enn det er kapasitet til. Vi ønsker å bygge ut slik at bygget er dimensjonert for det besøket vi har, sier Geir Stokke, daglig leder i Polaria, til NRK.

Selv om ikke Polaria-stiftelsen i dag eier bygget, eier de alle utstillingene på senteret.

Selnes ønsker å flytte selbassenget til utsiden av bygget, slik at det er vendt mot Tromsøsundet - og med det gi både selene og publikum bedre plass. På dagens Polaria er det plass til at 50-60 personer ser på den populære matingen av selene. Selnes ønsker at det skal bli plass til 500.

– Hvis salget går i orden og vi kan overta bygget i år, går vi i gang umiddelbart med finansiering av bygget. Da er målsettingen av vi skal ha nye Polaria klar i 2020, forteller han.

Selnes ønsker blant annet også at nye Polaria skal tilby gode klasseromsfasiliteter, som kan gi undervisning til studenter og elever.